Redenen om tegen het inrichtingsvoorstel te stemmen

De gemeente wil een vierde hockeyveld van ±6000 m² kunstgras aanleggen midden in het Roomburgerpark (5027 m² kunstgras veld plus verplichte uitloopstroken en hekken). Daarvoor worden minstens 67 bomen gekapt en verdwijnen duizenden vierkante meters parkoppervlakte. Het park krijgt hoge hekwerken, lichtmasten en geluidsoverlast. Rust en ruimte in het park gaan verloren.

Mensen wandelen nu eenmaal liever in een park dan langs het hek van een sportveld of op een schoolplein. Lees meer over het verlies van openbaar groen >>

Er worden vele bomen gekapt waarvan sommigen wellicht ruim 60 jaar oud zijn. De ondergroei verdwijnt, dieren krijgen minder ruimte om te leven en voedsel te zoeken. Op kunstgras groeien geen planten en er komen geen insecten op af. Nieuw aan te leggen groen wordt versnipperd.

Het duurt tientallen jaren voor het nieuwe groen dezelfde natuurwaarden heeft. Lees meer over de gevolgen voor de biodiversiteit >>

Het inrichtingsvoorstel kost de gemeente minstens 4,4 miljoen euro: 0,8 miljoen voor de aanleg van een veld en 3,6 miljoen voor compensatiemaatregelen. Roomburg krijgt daardoor het duurste hockeyveld van Nederland.
Om dit te financieren worden extra bezuinigingen doorgevoerd op bijvoorbeeld onderwijs, sport, cultuur en maatschappelijke dienstverlening. Lees meer over de kosten van het inrichtingsvoorstel >>

Een extra veld dient het belang van een beperkte doelgroep hockeyers. Een openbaar groen park is van ons allemaal. De speeltuin moet verhuizen en de omwonenden krijgen te maken met meer overlast: meer verkeer, meer licht- en geluidsoverlast.
Het participatietraject was een wassen neus; de aanleg van het extra veld stond bij voorbaat vast. Lees meer over het falende participatietraject >>

Er is in de Leidse regio een overschot aan hockeyvelden. Zowel landelijk als regionaal krimpt bij de meeste hockeyverenigingen hun ledental.
Wie dus wil hockeyen, kan terecht bij een vereniging in de buurt. Spelen bij de club van je eerste voorkeur is niet per se noodzakelijk. Lees meer nut en noodzaak van het plan >>

Voor het extra hockeyveld moet een populaire speeltuin verhuizen. De speeltuinvereniging krijgt hier geen gelijkwaardig alternatief voor terug. Lees meer over de gevolgen voor de speeltuin >>

Waarom is het Roomburgerpark referendum van belang voor álle Leidenaren?

Met het referendum kunnen Leidenaren een signaal afgeven aan de gemeenteraad als zij vinden dat de raad onvoldoende prioriteit stelt aan waarden waarmee zij is verkozen door haar burgers. Dat zijn overkoepelende waarden die van belang zijn voor de hele stad. De kwestie van het Roomburgerpark is een typisch voorbeeld van hoe het flink mis kan gaan met die waarden. Lees hier meer over de overkoepelende waarden >

Leidens “groenste college ooit” staat op het punt om dit kostbare, niet-duurzame inrichtingsvoorstel door te zetten. Alleen samen houden wij dit tegen, met een referendum.
Stem TEGEN het inrichtingsvoorstel bij het Leidse referendum op 15, 16 en 17 maart tijdens de Tweede Kamerverkiezingen!