Wij zijn buurtbewoners en zijn grote fans van het park. Daarom hebben wij op 17 januari 2020 de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark opgericht.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 personen, namelijk Bert Stemerdink (voorzitter), Dirk Vooren (penningmeester) en Jet Lenters (secretaris). Lees meer over de Stichting via deze link.

De Stichting laat zich bijstaan door een Adviesraad waarin buurtbewoners en personen met specifieke expertise (biologisch, juridisch) zitting hebben.

De volgende organisaties en personen steunen de Vrienden van het Roomburgerpark in hun streven het park groen en toegankelijk voor iedereen te houden:

 • Bomenbond Rijnland
 • Milieudefensie Leiden
 • Huisartsen De Laat de Kanterstraat
 • Huisarts Abel Boels
 • Huisarts Walter Schrader
 • Zuider Apotheek Leiden
 • Ouderencontact Profburgwijk
 • VVE Neptunuskade
 • VVE Van Vollenhovenplein 1-108
 • VVE Moddermanstraat Oppenheimstraat Burggravenlaan
 • VVE Scholtenstraat 1 t/m 47
 • VVE Scholtenstraat 74-84
 • VVE Moddermanstraat 1-83
 • VVE Asserstraat 2-48
 • VVE Asserstraat 50-104
 • VVE Vridemo (Burggravenlaan 72-118 en Scholtenstraat 2-36)