Met het referendum kunnen Leidenaren een signaal afgeven aan de gemeenteraad als zij vinden dat de raad onvoldoende prioriteit stelt aan waarden waarmee zij is verkozen door haar burgers. Dat zijn overkoepelende waarden die van belang zijn voor de hele stad. De kwestie van het Roomburgerpark is een typisch voorbeeld van hoe het flink mis kan gaan met die waarden.

Signaal 1: Uw stadsnatuur wordt onvoldoende beschermd

In naam heeft Leiden nu het groenste college ooit. Toch gaat er helaas nog steeds veel stadsnatuur verloren. In een zo dichtbevolkte en versteende stad moeten we ons bestaande groen koesteren. Zeker waar het parken betreft. Een park is niet alleen maar een decor om in te sporten of doorheen te fietsen. Een park is ook een plek voor rust en ontspanning, dat is belangrijk voor onze gezondheid en ons welbevinden.

Natuur die verwijderd wordt, wil de gemeente compenseren met groen op andere plekken. Maar natuur kun je niet zomaar verplaatsen. Het duurt tientallen jaren voor het nieuwe groen dezelfde natuurwaarden heeft. Er kan aan de voorkant geïnvesteerd worden in natuur; dit heeft dus geen zin als aan de achterkant weer natuur verdwijnt.

Lees meer over de aantasting van de natuurwaarden >>

Signaal 2: Uw belastinggeld wordt verkeerd besteed

Het inrichtingsvoorstel kost de gemeente minstens 4,4 miljoen euro: 0,8 miljoen voor de aanleg van een veld en 3,6 miljoen voor compensatiemaatregelen. Je kunt gerust stellen dat dit  het duurste hockeyveld van Nederland is.

Om dit te financieren wil de gemeente extra bezuinigen op de gemeentelijke begroting. Op onderwijs, sport, cultuur en maatschappelijke dienstverlening. Wij vinden het onverantwoord dat de gemeente dan wel wil investeren in een luxe zoals een extra hockeyveld, wat geen bittere noodzaak heeft.

Lees meer over de kosten van het inrichtingsvoorstel >>

Lees meer over het ontbreken van noodzaak van het vierde hockeyveld >>

Signaal 3: De gemeente neemt u niet serieus in haar participatietrajecten

De kwestie in het Roomburgerpark staat niet op zichzelf. Keer op keer voelen burgers zich niet gehoord in de participatieprojecten. Niet voor niets hebben acht wijk- en buurtverenigingen de samenwerking met de gemeente opgezegd. De gemeente luistert slecht, heeft de uitkomst vooraf al bedacht en houdt zich doof voor suggesties en opbouwende kritiek. Zelden wordt een idee overgenomen. De gemeente drukt haar eigen plannen door. Wij vinden dit een schoffering van de burger. Wanneer gaat de gemeente eens écht samenwerken met haar burgers?

Lees meer over het falende participatietraject >>