FAQ: Hoe zit het met nut en noodzaak van het plan?

FAQ: Hoe zit het met nut en noodzaak van het plan?

Het is gebruikelijk dat bij ingrepen in de openbare ruimte nut en noodzaak goed worden onderbouwd. In het geval van het plan voor dit extra hockeyveld heeft de gemeente geen eigen onderzoek gedaan maar de onderbouwing volledig laten uitvoeren door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Het resultaat is een onderbouwing die veel omissies vertoont en pas met informatie opgevraagd in een WOB-procedure goed getoetst kon worden. Naar onze mening zijn nut en noodzaak van het huidige plan niet goed onderbouwd.

Noodzaak? Is er een tekort aan hockeyvelden voor Leidenaren die willen hockeyen?
De grondslag voor het inrichtingsvoorstel Roomburgerpark is de uitgesproken behoefte van Hockeyclub Roomburg aan een extra veld dat ook geschikt moet zijn voor wedstrijd hockey. 

Natuurlijk is het prachtig voor hockeyclub Roomburg om een extra veld te krijgen. Maar noodzakelijk is het niet. Niet alle Leidenaren die willen hockeyen, kunnen hockeyen bij hockeyclub Roomburg. Maar er is wel voldoende ruimte bij andere clubs in en rond Leiden. Er zijn in Leiden en de buurgemeenten vijf hockeyclubs: Roomburg, Thor, Alecto, Forescate en LOHC. Deze clubs hebben in totaal achttien hockeyvelden: ruim voldoende om iedereen die nu hockeyt, te laten hockeyen. Dat blijkt uit cijfers die de clubs zelf hebben aangeleverd bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Leidenaren die niet bij Roomburg terecht kunnen, kunnen wel hockeyen bij een andere club in de buurt. 

Ontstaat er in de toekomst een tekort aan hockeyvelden voor Leidenaren?

Dat is onwaarschijnlijk. Het aantal hockeyers in Nederland en in de regio Leiden is de afgelopen jaren gedaald. De cijfers van hockeyclub Roomburg zijn als enige min of meer stabiel. En de Koninklijke Nederlandse Hockeybond vreest dat het aantal hockeyers nog verder gaat dalen. In het jaarplan van de bond, staat dat ze streeft naar stabilisatie (Jaarplan 2021). Oftewel: de bond is al blij als het aantal hockeyers gelijk blijft en niet verder daalt. Vooral onder kinderen en jongeren neemt de populariteit van hockey af. Het is dus onwaarschijnlijk dat het aantal hockeyers komende jaren flink gaat groeien en er daardoor een tekort aan hockeyvelden ontstaat.

Gaat het extra hockeyveld ervoor zorgen, dat meer Leidenaren gaan hockeyen?

Dat weten we zonder degelijk behoefte-onderzoek niet. Maar nee, waarschijnlijk gaan niet veel meer Leidenaren hockeyen als er een extra hockeyveld in het Roomburgerpark komt. Want als er meer Leidenaren zijn die willen hockeyen, kunnen ze al terecht op de velden van hockeyclubs in de omgeving waar nog ruimte is, zoals Alecto en LOHC. (Voor sommige Leidenaren zijn die clubs dichterbij dan Roomburg.) En omdat de populariteit van de hockeysport al een paar jaar daalt, zal er waarschijnlijk meer ruimte komen op de bestaande velden van hockeyclubs.

Waarom willen de hockeyclub en de Gemeente Leiden dan toch een extra hockeyveld?

De hockeyclub heeft in het verleden bij groeiende aantallen steeds de keuze gemaakt om in het Roomburgerpark te blijven en niet te verhuizen naar een plek waar meer ruimte was. De club heeft steeds gezegd te willen groeien in het park ondanks weerstand van de gemeenteraad. Daarnaast heeft de club niet gekozen voor een wachtlijst. Ook het in gebruik nemen van een extra veld op een satellietlocatie is voor de club altijd onbespreekbaar geweest (behalve op de locatie waar de korfbalclub Trigon speelt).

Is een extra multifunctioneel veld in het Roomburgerpark nodig?

De gemeente zegt in het plan dat het vierde hockeyveld multifunctioneel kan worden gebruikt door o.a. ongeorganiseerde sporters. Is dit nodig? Nee. Er ligt een groot grasveld met daarin een klein kunststof trapveldje. Ongebonden sporters en andere recreanten maken daar nu al gebruik van. Zij kunnen er terecht voor sport, spel en ontspanning.
Verder worden de bestaande hockeyvelden al multifunctioneel gebruikt. Overdag kunnen er scholen terecht of wordt er bejaardengym georganiseerd. Dat gaat nu prima en het aanbod is ruim voldoende.
Zonder een cent te investeren wordt het bestaande park dus al multifunctioneel gebruikt en kan met recht een echt wijksportpark worden genoemd.

Achtergrondinformatie

Rapportage Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburgerpark, 11 april 2019, Gemeente Leiden

De onderbouwing van de hockeybehoefte is te vinden op pagina 7 en 8.

Inspraakreactie van Martijn Epskamp in de Raadscommissie O&S van september 2020.

Martijn Epskamp neemt in deze inspraakreactie de berekeningen van de gemeente (eigenlijk de KNHB) onder handen

WOB-stukken onderbouwing hockeybehoefte

Twee artikelen met een samenvatting van ontbrekende informatie die via de WOB-procedure naar boven is gekomen met verwijzingen naar de onderliggende stukken.