Je bekijkt nu FAQ: Hoe zit het met de kosten van het plan?
Gold scale

FAQ: Hoe zit het met de kosten van het plan?

De investering voor het plan bedroeg oorspronkelijk 5,9 miljoen euro en is door een amendement van de raad verlaagd tot 4,4 miljoen euro. Nog steeds een aanzienlijk bedrag. Om dit te financieren moeten extra bezuinigingen worden doorgevoerd op de gemeentelijke begroting die al zwaar onder druk staat.

Investeringskosten

De investeringskosten van het plan bedragen 5,9 miljoen euro in zijn oorspronkelijke vorm, waarvan 0,8 miljoen voor de aanleg van het vierde hockeyveld, 1,5 miljoen voor een nieuwe hockeykantine annex theehuis en 3,6 miljoen voor het verzachten van de negatieve effecten van het plan (de “gevolgschade”). Bij die laatste categorie (gevolgschade) kan worden gedacht aan verhuizing van de speeltuin, groencompensatie en maatregelen voor verkeer en parkeren. Tijdens de behandeling in de raad is de nieuwe hockeykantine annex theehuis gesneuveld via het CDA-amendement Bespaar op theehuis in Roomburgerpark. Hierdoor zal het plan 1,5 miljoen euro goedkoper uitvallen. Toch blijven de resterende kosten buitensporig hoog: 4,4 miljoen om dit vierde hockeyveld mogelijk te maken, bestaande uit 0,8 miljoen rechtstreekse kosten voor de aanleg van een veld en 3,6 miljoen gevolgschade. Daarom wordt ook wel gesproken van het duurste hockeyveld van Nederland.

Gevolgschade

Waarom spreken wij bij die 3,6 miljoen over gevolgschade? Dit bedrag wordt besteed aan verhuizing van de speeltuin, groencompensatie, maatregelen voor verkeer en parkeren en voor de aanleg van het ASM-veld. De speeltuin moet verhuizen omdat deze moet plaats maken voor het hockeyveld. De groencompensatiemaatregelen zijn nodig om het groen te compenseren dat verdwijnt voor het hockeyveld. Om het groen te compenseren moet de Van Vollenhovenkade worden afgesloten. De afsluiting leidt weer tot extra maatregelen voor verkeer en parkeren. Voor het hockeyveld moet ook het trapveldje verdwijnen. Dat wordt gecompenseerd met de aanleg van het ASM-veldje. Al deze kosten worden niet gemaakt als er geen vierde hockeyveld in het park komt.

Financiering

Heeft Leiden dit geld? Nee, voor dit plan moet worden bezuinigd. Het inrichtingsplan Roomburgerpark is door het College gepromoveerd tot speerpunt van nieuw beleid. Dit plan met een oorspronkelijke investering van 5,9 miljoen euro zou in zijn oorspronkelijke opzet vanaf 2023 de gemeente jaarlijks 346.000 euro zal kosten (hoe hoog de jaarlijkse kosten zullen zijn bij het afgeslankte plan van 4,4 miljoen euro is nog niet doorgerekend). Dit is bevestigd in de beantwoording van schriftelijke vragen bij de behandeling van het inrichtingsvoorstel in de Raadscommissie O&S van 15-10-2020. Om plannen van deze categorie door te laten gaan zullen bovenop de bestaande bezuinigingen extra bezuinigingen nodig zijn. 

Via deze link vind je detailinformatie over bezuinigingen die op tafel liggen. Opvallend is dat hier veel bezuinigingen bij zitten op sport, cultuur, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. In de lijst is verder te zien dat er ook gekort wordt op budgetten vanwege historische onderbesteding, terwijl het de vraag is of in de toekomst er ook sprake zal zijn van onderbesteding als gevolg van de coronacrisis (o.a. schuldhulpverlening, ondersteuning niet-actieven). De op 12 november 2020 vastgestelde bezuinigingen vind je (samengevat) via deze link.

Desinvestering buiten scope

Eerder is melding gemaakt van twee bouwpercelen bij de Lorentzschool. De bouwplannen hiervoor zijn door de raad geschrapt. Het verlies hiervan ter grootte van 2,33 miljoen euro is in 2019 genomen en zit niet in de begroting van het wijksportpark. Lees er meer over in onze eerdere bijdrage Bouwplannen bij Lorentzschool definitief geschrapt.