FAQ: Wat betekent het plan voor de speeltuin?

FAQ: Wat betekent het plan voor de speeltuin?

Voor de aanleg van het wijksportpark moet de populaire, groene speeltuin de Speelschans verhuizen. Volgens de Vrienden van het Roomburgerpark leidt dit tot minder ruimte en minder speelkwaliteit voor de bezoekers. Wat vindt het bestuur van de Speelschans ervan? Lees hun toelichting die wij met toestemming publiceren.

Voorwoord van het bestuur van Speeltuin de Speelschans

In onderstaande tekst heeft speeltuinvereniging De Speelschans kort samengevat wat de consequenties van het inrichtingsvoorstel Roomburgerpark zijn voor de speeltuin. We hebben dit stuk opgesteld omdat er in de pers, op websites en op social media door voor- en tegenstanders van het inrichtingsvoorstel het nodige wordt gezegd over de speeltuin, waarbij in onze ogen niet altijd goed wordt weergegeven hoe de speeltuin er nu precies voor staat in het plan. Als speeltuinvereniging geven we geen stemadvies voor of tegen het inrichtingsvoorstel. Maar we hechten er veel waarde aan dat Leidenaren straks op basis van een juiste weergave van het plan kunnen stemmen. Voor wat betreft de speeltuin willen wij hier met dit document ons steentje aan bijdragen.

Wat gebeurt er met de speeltuin in het inrichtingsvoorstel Roomburgerpark?

SPEELTUINVERENIGING DE SPEELSCHANS, JANUARI 2021

Bij de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen op 15,16 en 17 maart 2021 vindt ook een referendum plaats over het inrichtingsvoorstel Roomburgerpark. In dit document legt speeltuinvereniging De Speelschans uit wat de consequenties van het inrichtingsvoorstel zijn voor de populaire speeltuin in het Roomburgerpark.

In het voorstel wordt de speeltuin verplaatst naar het naast gelegen voetbal/speelveld. Tijdens het voorbereidingstraject heeft de speeltuinvereniging zich niet hard tegen deze verplaatsing verzet met de insteek dat er in ieder geval een even grote, leuke en veilige speeltuin in het park zou terugkomen. Helaas moeten we concluderen dat dit in het definitieve inrichtingsvoorstel niet het geval is. Onze uitgebreide ‘dissenting opinion’ is te lezen in de rapportage bij het inrichtingsvoorstel. Hieronder vatten we onze zorgen kort samen.

De gemeenteraad heeft een groot deel van onze zorgen onderkend in een aangenomen motie. Ook de rol van die motie lichten wij hieronder toe.

Minder speelruimte

Het inrichtingsvoorstel zoals dat in het najaar van 2020 aan de gemeenteraad is voorgelegd schetst een nieuwe speeltuin met minimaal een even grote oppervlakte als de huidige speeltuin. Er staan echter binnen de ingetekende grenzen van de nieuwe speeltuin circa 30 bomen meer dan in de bestaande speeltuin. Wij zijn blij met enkele bomen extra in de speeltuin maar 30 bomen nemen zoveel ruimte in, dat het ten koste gaat van de speelruimte.

Minder speeltoestellen

In het inrichtingsvoorstel staan slechts enkele speeltoestellen ingetekend en in het voorstel wordt grote nadruk gelegd op het toevoegen van ‘natuurlijk spelen’. We waarderen de groene omgeving waarin de speeltuin ligt zeer. Maar de populariteit van de huidige speeltuin is te danken aan de uitdagende en veilige speeltoestellen geschikt voor jonge kinderen (2/3 van de kinderen in onze speeltuin is 6 of jonger). Op korte afstand van het park zijn reeds twee natuurlijke speeltuinen die heel leuk zijn voor oudere kinderen (vanaf 7 jaar met zwemdiploma).

Onveilig

Het inrichtingsvoorstel gaat uit van een open speeltuin, zonder omheining, met een openbaar wandelpad erdoorheen. Dit doet een onaanvaardbare inbreuk op de huidige veilige speelplek voor jonge kinderen. Wandelaars, hangjeugd en honden horen niet in een speeltuin thuis.

Kosten

De totale kosten voor het afbreken van de huidige speeltuin en de opbouw van een nieuwe speeltuin circa 100 meter verderop worden door ons geschat op 850.000 euro. De speeltuin is 4 jaar geleden nog grondig gerenoveerd waarbij met name het grondwerk (de afwatering) is verbeterd en circa de helft van de speeltoestellen is vernieuwd. Kortom, zonde van de eerder gedane gemeentelijke investeringen.

Wij hebben aangedrongen op een realistische kostenraming in het plan voor verplaatsing van de speeltuin en het speeltuingebouw. De huidige raming is echter te laag. In de begroting van het inrichtingsvoorstel gaat de gemeente bijvoorbeeld voor het verplaatsen van het huidige speeltuingebouw uit van een veel lager bedrag dan door de leverancier van het gebouw wordt geraamd. Dit baart ons zorgen. Het mag niet zo zijn dat de speeltuin de prijs betaalt voor de te krappe raming.

Motie van de gemeenteraad

Wij zijn blij dat de gemeenteraad onze zorgen deelde en dat de raad een motie opgesteld door het CDA vrijwel unaniem heeft aangenomen. In deze motie wordt de wethouder aangespoord om bij eventuele uitwerking van het inrichtingsvoorstel een groot deel van de bovenstaande bezwaren mee te wegen en hierover met de speeltuinvereniging in gesprek te gaan. Wethouder Dirkse heeft in de gemeenteraadsvergadering aangegeven achter deze motie te staan.

Een motie geeft echter geen zekerheid en dus is het afwachten of alle benodigde aanpassingen van het plan er daadwerkelijk zullen komen. Indien het plan door zal gaan, zal de speeltuinvereniging zich hier in ieder geval voor blijven inzetten en gaan we ervan uit dat de raad de wethouder aan zijn belofte zal houden.

Samenvatting

Samengevat is het onzeker of er een even grote, veilige en leuke speeltuin terug zal komen in het park. Wij zien geen meerwaarde in een verhuizing en zien het liefst dat de speeltuin haar huidige plek in het park behoudt.

Contact

Heeft u vragen over de speeltuin of wilt u meer achtergrond, neem gerust contact met ons op via info@despeelschans.nl