FAQ: Wat zijn de gevolgen voor de ongestoorde parkbeleving?

FAQ: Wat zijn de gevolgen voor de ongestoorde parkbeleving?

Op dit moment is er in het Roomburgerpark een mooie balans tussen groen en sport. Hierin is het groene park een centrum van rust en ontspanning en het sportgedeelte een centrum van drukte en dynamiek. Deze bestaan nu naast elkaar. Uitvoering van het inrichtingsvoorstel verstoort deze balans: minder groen, minder rust, meer drukte, meer onrust. Waar er nu een groen park en een sportpark naast elkaar bestaan is het toekomstbeeld van de gemeente een sportpark gelardeerd met groen. Voor de rest van Leiden een ontwikkeling om goed in de gaten te houden: Leiden wil niet alleen hier een wijksportpark aanleggen maar ook op verschillende ander locaties. Dit plan voor het Roomburgerpark is in ieder geval een voorbeeld hoe het niet moet.

Om ons punt toe te lichten zullen we eerst de plattegronden laten zien van de huidige en toekomstige situatie. Vervolgens gaan we in op het gewenste toekomstbeeld van de gemeente: de Bosjes van PeX in Den Haag. We sluiten af met aandachtspunten voor de inwoners van Leiden die mogelijk een wijksportpark in hun directe omgeving krijgen.

Huidige situatie

Op dit moment is het ene gedeelte van het Roomburgerpark een groen park waar de bezoeker kan ontspannen en rust kan ervaren. Deze is met een groene ellips aangeduid. Daar tegen aan ligt een sportcomplex waar hockey en tennis wordt beoefend. Hier is sprake van meer dynamiek (rood gemarkeerd). Tussen beide ingeklemd ligt de speeltuin als overgangsgebied (geel). In deze situatie is er een harmonisch evenwicht tussen rust en dynamiek. Er zijn nu een groen park en een sportpark die in balans naast elkaar bestaan.

Huidige plattegrond Roomburgerpark

Toekomstbeeld inrichtingsvoorstel

Bij uitvoering van het inrichtingsvoorstel wordt er een vierde hockeyveld aangelegd op de locatie van de speeltuin en het groene park. De speeltuin moet dan doorschuiven het huidige park in. Ter compensatie legt de gemeente extra groen aan op en naast het huidige schoolplein. Naar onze schatting gaan er netto duizenden vierkante meters groen verloren maar dat staatje is in het plan nergens te vinden. Het effect is dat het deel waar men rust en onspanning kan ervaren sterk verkleind wordt en naar de periferie gedrongen. Het toekomstbeeld is een sportpark gelardeerd met groen.

Plattegrond inrichtingsvoorstel

Toekomstvoorbeeld: de Bosjes van Pex

Wie wil weten hoe een groen Wijksportpark in het toekomstbeeld van de gemeente er uit ziet moet eens de Bosjes van Pex in Den Haag bezoeken. De gemeente organiseerde in november 2018 op een doordeweekse dag een excursie voor deelnemers aan het eerste participatietraject over de uitbreiding van de hockeyclub. Hierin werd dit park als lichtend voorbeeld gepresenteerd voor de buurt. Wij bezochten het park op eigen gelegenheid in het weekend voor een compleet beeld van de parkervaring. Wat viel ons op?

  1. Het park bestaat uit allemaal sportvelden omzoomd met groen. Er is geen zelfstandig groen park meer. Je ziet veel hekken en lichtmasten.
  2. Er is geen rust meer in het park. Overal hoor je kreten van sporters en fluitjes van scheidsrechters.

Voor ons is dit toekomstbeeld een schrikbeeld en geen lichtend voorbeeld.

De bosjes van Pex

Wijksportparken in Leiden

Wat ons betreft zijn hier ook lessen te trekken voor de rest van Leiden. Leiden is van plan wijksportparken aan te leggen in het Morskwartier en Noord, en daarna op andere locaties in Leiden.

We raden Leidenaren die hiermee te maken krijgen het volgende aan:

  1. Bestudeer in de plannen welke delen straks vrij toegankelijk zijn en welke delen gereserveerd zijn voor de georganiseerde sport.
  2. Maak voor jezelf een voorstelling hoe het er straks uit ziet. Waar liggen de velden? Waar komen hekken? Waar komen lichtmasten te staan? Waar komt de kantine?
  3. Maak voor jezelf een voorstelling waar het geluid straks vandaan komt. Waar hoor je straks kreten en fluitjes? Zijn er nog rustpunten?

Let op en denk zelf na. Laat je niet misleiden door de fantastische glossies die de gemeente laat maken door professionele vormgevers.