Frequently Asked Questions (FAQ)

Het complete verhaal

Over sommige onderdelen van het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark wordt veel gediscussieerd op de sociale media. Niet altijd op basis van de juiste informatie. Op deze onderwerpen gaan we wat dieper in. Dit is een reeks die regelmatig wordt uitgebreid. Tot nu toe zijn verschenen:

Waarom is er een referendum?

Wat beweegt burgers om 5.848 handtekeningen te verzamelen en een referendum te starten? Zij doen dat niet voor de lol. Het referendum is de noodrem van burgers die zich niet gehoord en begrepen voelen. In deze FAQ wordt ingegaan op het verloop van de besluitvorming over het park. Wethouder, ambtenaren en één dominante belangengroep trekken samen op en schuiven iedereen die in de weg zit opzij. Alsof er een trein over je heen rijdt. Wij denken dat dit project model staat voor de Leidse bestuurscultuur die keer na keer conflicten met Leidenaren veroorzaakt. Lees meer.

Wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit?

Biodiversiteit is een onderwerp dat breed in de belangstelling staat. Niet verwonderlijk want veel planten- en diersoorten worden bedreigd door activiteiten van de mens. Voor de gemeenteraad was dit aanleiding te eisen dat de biodiversiteit en ecologische waarden aantoonbaar zouden worden uitgebreid. Dat is helaas niet gelukt. Lees meer.

Wat zijn de gevolgen voor de ongestoorde parkbeleving?

Op dit moment is er in het Roomburgerpark een mooie balans tussen groen en sport. Hierin is het groene park een centrum van rust en ontspanning en het sportgedeelte een centrum van drukte en dynamiek. Deze bestaan nu naast elkaar. Uitvoering van het inrichtingsvoorstel verstoort deze balans: minder groen, minder rust, meer drukte, meer onrust. Lees meer.

Waarom is openbaar groen belangrijk voor mensen

Minstens twee uur per week in de natuur zijn hangt samen met een betere gezondheid en  welbevinden. Britse onderzoekers ondervroegen bijna 20.000 landgenoten naar de tijd die ze in een  natuurlijke omgeving (bv. een park) hadden gespendeerd. Mensen die minimaal totaal 2 uur per week in de natuur waren, rapporteerden vaker dat hun gezondheid goed of zeer goed was of dat ze tevreden waren met hun leven op dit moment. Lees meer.

Wat zijn de gevolgen voor de speeltuin?

Voor de aanleg van het wijksportpark moet de populaire, groene speeltuin de Speelschans verhuizen. Volgens de Vrienden van het Roomburgerpark leidt dit tot minder ruimte en minder speelkwaliteit voor de bezoekers. Wat vindt het bestuur van de Speelschans ervan? Lees meer.

Hoe zit het met de kosten van het plan?

De investering voor het plan bedroeg oorspronkelijk 5,9 miljoen euro en is door een amendement van de raad verlaagd tot 4,4 miljoen euro. Nog steeds een aanzienlijk bedrag. Om dit te financieren moeten extra bezuinigingen worden doorgevoerd op de gemeentelijke begroting die al zwaar onder druk staat. Lees meer

Hoe zit het met nut en noodzaak van het plan?

Het is gebruikelijk dat bij ingrepen in de openbare ruimte nut en noodzaak goed worden onderbouwd. In het geval van het plan voor dit extra hockeyveld heeft de gemeente geen eigen onderzoek gedaan maar de onderbouwing volledig laten uitvoeren door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Het resultaat is een onderbouwing die veel omissies vertoont en pas met informatie opgevraagd in een WOB-procedure goed getoetst kon worden. Naar onze mening zijn nut en noodzaak van het huidige plan niet goed onderbouwd. Lees meer.