Wijksessie Roomburgerpark 1

De Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk heeft het initiatief genomen om gesprekken te organiseren tussen de verschillende wijkgroeperingen die iets met het Roomburgerpark willen. Deze gesprekken maken geen onderdeel uit van…

Lees verder Wijksessie Roomburgerpark 1

Kies het Roomburgerpark als het lekkerste park

Graag wil ik jullie op de hoogte stellen van de  Parkencampagne van Supporter van Schoon. Het doel van deze campagne is het stimuleren van het schoonhouden van parken. Een schoon park…

Lees verder Kies het Roomburgerpark als het lekkerste park

Verslag van de behandeling in de Raadscommissie op 23 april 2015

Raadscommissie
8. Wethoudersbrief Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Hockey (dd 10 maart 2015 Z/14/131704)
Tijdens de raad van 9 april is door de fracties van de PvdD en GL verzocht om de wethoudersbrief over het haalbaarheidsonderzoek
Hockey te agenderen voor OS van 23 april.
De beide fracties hebben gezamenlijk een behandelvoorstel ingediend. Dat zullen zij bij aanvang toelichten.
De commissie was unaniem in haar oordeel dat de uitbreiding van het hockey binnen de gestelde kaders moet gebeuren.

(meer…)

Lees verder Verslag van de behandeling in de Raadscommissie op 23 april 2015