Wijksessie Roomburgerpark 1

De Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk heeft het initiatief genomen om gesprekken te organiseren tussen de verschillende wijkgroeperingen die iets met het Roomburgerpark willen. Deze gesprekken maken geen onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente naar uitbreidingsruimte voor de hockeyclub. Zij moeten worden gezien als een poging de partijen nader tot elkaar te brengen.

De 1e bijeenkomst werd georganiseerd op 23 april 2018. Hierbij waren de Vrienden van het Roomburgerpark niet aanwezig omdat zij er van uit gingen dat het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente elk moment kon starten, waarbij de zelfde partijen met elkaar in gesprek zouden gaan. Bij de 2e en 3e  bijeenkomst zijn de Vrienden van het Roomburgerpark wel aangeschoven omdat het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente zo lang op zich liet wachten.

De 1e bijeenkomst is gebruikt om te inventariseren wat iedereen met het park wil. Zie voor meer informatie het Verslag van de wijkvereniging

Kies het Roomburgerpark als het lekkerste park

Lekkerste park2

Graag wil ik jullie op de hoogte stellen van de  Parkencampagne van Supporter van Schoon. Het doel van deze campagne is het stimuleren van het schoonhouden van parken. Een schoon park is natuurlijk een lekker park.

 Gedurende deze verkiezing kunnen Nederlanders stemmen op hun lekkerste park. Door het inzenden van een originele motivatie voor het park, kunnen deelnemers een leuke ‘’Blotevoetenprijs’’ winnen.  Tussen de prijzen zit voor elk wat wils, namelijk: Een klassiek ligconcert, een geheel verzorgde parkpicknick,  een silent disco, dauwtrappen onder leiding van een bioloog en een voetbalclinic! Dit allemaal op blote voeten, want in een lekker, schoon park kun je natuurlijk op je blote voeten lopen. De prijswinnaar kan ongeveer 25 vrienden/kennissen uitnodigen. Een hartstikke leuk evenement dus voor in uw park!

Wil je meedoen: via  deze link kan je het Roomburgerpark voordragen. let op: op deze site is ons park bekend als “park Roomburg”.

Verslag van de behandeling in de Raadscommissie op 23 april 2015

Raadscommissie
8. Wethoudersbrief Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Hockey (dd 10 maart 2015 Z/14/131704)
Tijdens de raad van 9 april is door de fracties van de PvdD en GL verzocht om de wethoudersbrief over het haalbaarheidsonderzoek
Hockey te agenderen voor OS van 23 april.
De beide fracties hebben gezamenlijk een behandelvoorstel ingediend. Dat zullen zij bij aanvang toelichten.
De commissie was unaniem in haar oordeel dat de uitbreiding van het hockey binnen de gestelde kaders moet gebeuren.

Verder lezen Verslag van de behandeling in de Raadscommissie op 23 april 2015

Raadscommissie blokkeert plannen voor uitbreiding hockey in het park (24 april 2015)

inspraak

Gisteren (23 april) besprak de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving de haalbaarheidsstudie van wethouder de Wit voor uitbreiding van hockeyclub Roomburg. In de studie zijn 6 varianten onderzocht voor het aanleggen van extra hockeyvelden in het Roomburgerpark.

Yvonne van Delft van Groen Links en Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren dienden een motie in waarin de wethouder werd opgeroepen:

  1. Uitbreidingsruimte voor de hockeyvereniging te zoeken op bestaande sportaccommodaties in Leiden, zoals afgesproken in de Sportnota.
  2. De hockeyvereniging niet te laten uitbreiden ten koste van openbaar groen in het Roomburgerpark.

De motie werd gesteund door alle fracties in de Raadscommissie. De wethouder zegde toe de motie te zullen uitvoeren en verwachtte rond de zomer met een voorstel te kunnen komen.

Voorafgaand aan de behandeling werd ingesproken door Bert Stemerdink (Vrienden van het Roomburgerpark), Ad van der Waals (buurtbewoner), Klaas-Jan Doeven (initiatiefnemer van het plan “Leisurepark Roomburg”) en Roelof Hol (voorzitter van hockeyvereniging Roomburg). Regine Scholten had namens de wijkvereniging een schriftelijke reactie gestuurd. U kunt de zienswijze van de Vrienden van het Roomburgerpark downloaden via deze link.

Wij, Vrienden van het Roomburgerpark, vinden dit uiteraard een positieve uitkomst. We zullen de ontwikkelingen aandachtig volgen en u op de hoogte houden.