PERSBERICHT: Plannen voor uitbreiding hockeyvereniging in Raadscommissie (21 april 2015)

11150245_1106426176039654_6017764159681065456_n

PERSBERICHT: Plannen voor uitbreiding hockeyvereniging in Raadscommissie

Vrienden van Roomburgerpark spreken in

Op 23 april 2015 bespreekt de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving om 20:45 de plannen voor uitbreiding van hockeyclub Roomburg. De Vrienden van het Roomburgerpark zullen inspreken tijdens deze vergadering.

De Vrienden zullen bepleiten dat de buurt behoefte heeft aan groen dat voor iedereen toegankelijk is. Zij roepen de wethouder daarom op plannen te ontwikkelen binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan. Daarnaast herinneren zij de wethouder  aan eerdere afspraken vastgelegd in de Sportnota. Hierin staat dat uitbreiding van de hockeyclub moet worden gerealiseerd op basis van ruilverkaveling van de bestaande sportaccommodaties in Leiden. Geen van de planvarianten die de gemeente nu onderzocht heeft voldoet volledig aan dit criterium.

De Vrienden zullen samen met hun zienswijze reacties overhandigen die buurtbewoners hebben geplaatst op het forum van de website roomburgerpark.nl en op de Facebook-pagina. Hierin leggen bewoners uit, vaak met veel emotie, wat het park voor hen betekent. Verder brengen zij interviews op Youtube onder de aandacht die gehouden zijn met bezoekers van het park.