Verslag van de behandeling in de Raadscommissie op 23 april 2015

Raadscommissie
8. Wethoudersbrief Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Hockey (dd 10 maart 2015 Z/14/131704)
Tijdens de raad van 9 april is door de fracties van de PvdD en GL verzocht om de wethoudersbrief over het haalbaarheidsonderzoek
Hockey te agenderen voor OS van 23 april.
De beide fracties hebben gezamenlijk een behandelvoorstel ingediend. Dat zullen zij bij aanvang toelichten.
De commissie was unaniem in haar oordeel dat de uitbreiding van het hockey binnen de gestelde kaders moet gebeuren.

(meer…)

Lees verder Verslag van de behandeling in de Raadscommissie op 23 april 2015

Wij wandelen in het Roomburgerpark (2)

https://www.youtube.com/watch?v=3YKgke3DDXA Ik ben voor behoud van dit mooie park! Dit interview is opgenomen in 2015 naar aanleiding van plannen om de hockeyclub uit te laten breiden in het park.

Lees verder Wij wandelen in het Roomburgerpark (2)

Wij voetballen in het Roomburgerpark (3)

https://youtu.be/vhvSCOghJvY Waar moeten wij dan voetballen? Dit is het enige veldje in de buurt. Dit interview is opgenomen in 2015 naar aanleiding van plannen om de hockeyclub uit te laten…

Lees verder Wij voetballen in het Roomburgerpark (3)

Wij wandelen in het Roomburgerpark

https://youtu.be/rATs-Jq3lNk Plannenmakers: denk er nog een keer over na! Dit interview is opgenomen in 2015 naar aanleiding van plannen om de hockeyclub uit te laten breiden in het park.

Lees verder Wij wandelen in het Roomburgerpark

Wij wonen in het Roomburgerpark

https://youtu.be/BwNes0xORsw Wij dieren hebben ook recht op een stukje natuur. Het Roomburgerpark is van ons allemaal! Dit interview is opgenomen in 2015 naar aanleiding van plannen om de hockeyclub uit…

Lees verder Wij wonen in het Roomburgerpark