Besluit Roomburgerpark blijft uit

Leidsch Dagblad 7 juni 2019

Ik plaats onder het artikel nog enkele opmerkingen over het verloop en de uitkomst gisteren.

(Klik op de afbeelding om het artikel te lezen)

Volgens mij is in de vergadering ook de mogelijkheid van een extra veld op Trigonterrein verdwenen. Ik heb niet helemaal helder om welke redenen. Er wordt dus nu alleen nog gepraat over scenario’s met één extra veld (4 velden totaal).

In mijn waarneming hebben niet alleen VVD, maar ook D66 en CDA het voorstel van de gemeente gesteund om een 4e veld in het Roomburgerpark aan te leggen, wel elk met eigen kanttekeningen en opmerkingen.

Daarnaast heb ik de conclusie getrokken dat de PvdA ook tegen de aanleg van een 4e veld in het Roomburgerpark is (niet alleen SP, PS, PvdD en CU).

Er zullen nog 3 moties volgen:

  1. Groen Links wil een motie indienen met meer onderzoek naar de effecten op biodiversiteit in het park, en mogelijk ook met een oproep tot onderzoek naar meer alternatieven.
  2. Partij Sleutelstad wil een motie indienen om het participatieproces door een onafhankelijke partij te laten evalueren.
  3. De VVD wil een motie indienen waarbij een plafond wordt gesteld aan de financiering van extra hockeyvelden uit sportbudget.

20 juni worden de plannen behandeld in de Raad.

Dit is mijn interpretatie. Mochten anderen aanvullingen of opmerkingen hebben, dan stel ik voor een reactie op dit bericht te plaatsen.

Bert Stemerdink
Vrienden van het Roomburgerpark

Over donderdag 6 juni

Donderdag 6 juni worden de plannen voor uitbreiding van de hockeyclub behandeld in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Aanvang 19:30 in het Stadhuis. Wij zouden het fijn vinden als u uw steun voor het groen laat blijken door hier zichtbaar aanwezig te zijn. We zouden om 19:15 willen verzamelen op het Stadhuisplein om gezamenlijk naar binnen te gaan. Hieronder enkele praktische punten:

  1. Als u goed wil laten zien dat u voor het groen bent laat dat dan blijken door een groen shirt of groene blouse aan te trekken.
  2. Het schijnt dat spandoeken zijn toegestaan. Gebruik in dat geval teksten en materialen die goed passen bij het thema groen.
  3. Wij werden getipt dat de hockeyclub donderdag een demonstratie organiseert vlak voor de vergadering (zie het brieffragment hieronder), dus de kans is groot dat voor- en tegenstanders elkaar op het Stadhuisplein ontmoeten. Wij gaan er van uit dat iedereen zich beschaafd gedraagt, maar mocht er zich toch iets vervelends voor doen, reageer dan met een positief gebaar (bijvoorbeeld geef een bloem aan een volwassene of een gezonde appel aan een kind).
  4. Onthoud goed: we zijn niet tegen sport maar voor groen!

We hopen u donderdag te ontmoeten!

Vrienden van het Roomburgerpark

Bijlage: fragment uit een rondschrijven van de hockeyclub

Radio interviews op sleutelstad.nl

Na de inspraak op 9 mei zijn interviews afgenomen bij 5 insprekers door sleutelstad.nl. Luister het na via onderstaande links.

  1. Huisarts Jeroen Birnie Wil Een Civiele Procedure Tegen Leiden Aanspannen Om Roomburgpark

2. Wijkbewoner Rick Hasselbach Spreekt In Tegen Het Nieuw Roomburgpark

3. Wijkbewoner Esther De Lange Overhandigde 4069 Handtekeningen Tegen Het Nieuw Roomburgpark

4. Wijkbewoner Jeanette De Bolster Vindt Participatie Rond Nieuw Roomburgpark Toneelstukje

5. Wijkbewoner Margot Nicolaas Is Enthousiast Over Het Plan Voor Een Wijksportpark

Inspraak bij Raadscommissie te zien via internet

Wie niet aanwezig kan zijn bij inspraak over uitbreiding van de hockeyclub kan deze live zien via de website van de Gemeente. Het staat op 9 mei om 21:30 geagendeerd in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Via deze link is de inspraak ook achteraf terug te zien.

https://leiden.notubiz.nl/vergadering/564456/raadscommissie%20Onderwijs%20en%20Samenleving%2009-05-2019

PERSBERICHT: 4.069 handtekeningen voor behoud van groen in de wijk

Buurtbewoners uit de Professoren- en Burgemeesterswijk verzamelden met een petitie 4.069 handtekeningen om groen te behouden in hun wijk. Esther de Lange zal namens de Vrienden van het Roomburgerpark de handtekeningen op 9 mei overhandigen aan wethouder Dirkse in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. De actie is gestart omdat de Gemeente in een haalbaarheidsonderzoek heeft geadviseerd de hockeyclub te laten uitbreiden in het Roomburgerpark en op het Trigonterrein.

Op 9 mei kan er worden ingesproken n.a.v. de resultaten van het Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg dat de gemeente enkele weken geleden afrondde. De Vrienden van het Roomburgerpark hebben schriftelijk gereageerd op de resultaten van het onderzoek. Zij zeggen over het onderzoek dat het niet objectief is uitgevoerd en van begin af aan de intentie heeft gehad de hockeyclub te bevoordelen boven bewoners en andere belanghebbenden. Daarnaast reiken zij alternatieven aan voor uitbreiding van de hockeyclub die volgens hen groener zijn, op draagvlak in de wijk kunnen rekenen en miljoenen euro’s minder kosten dan de 7,4 miljoen die de Gemeente nu wil uittrekken voor de uitbreiding. De inspraakreactie van de Vrienden is na te lezen via deze link.

Op 20 juni neemt de gemeenteraad een besluit. Wij vragen alle raadsleden nog eens goed naar de groene standpunten te kijken in hun verkiezingsprogramma’s en vervolgens deze vraag te beantwoorden:

Kan de Raad het aan de Leidenaars uitleggen dat een sportclub voor veel geld mag uitbreiden in het groen terwijl er sportvelden leeg staan?

Lees de petitietekst na via deze link.