Excursie naar voorbeeldparken

previous arrow
next arrow
Slider

Voorbeeldparken

Begin november organiseren wij een excursie naar de voorbeeldparken die de Gemeente heeft uitgekozen voor de toekomst van het Roomburgerpark. De voorbeeldparken zijn het Zuiderpark in Rotterdam en de Bosjes van Pex in Den Haag. Wij voegen daar als derde voorbeeld het Burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten aan toe. Mocht u al iets weten over deze parken, deel het dan met ons via een reactie op dit bericht.

Aanmelden

We organiseren de excursie begin november in het weekend. Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden via deze datumprikker. We zijn van plan met de auto te gaan. Geef s.v.p. bij aanmelding aan of u zelf met de auto komt of juist wilt meerijden, en of u bereid bent passagiers mee te nemen.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 12:45 Verzamelen Van Vollenhovenplein, ingang Roomburgerpark
 • 13:00 Vertrek naar het Zuiderpark in Rotterdam
 • 13:45 Rondwandeling in Zuiderpark
 • 14:30 Vertrek naar de Bosjes van Pex in Den Haag
 • 15:15 Rondwandeling in Bosjes van Pex
 • 16:00 Vertrek naar Burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten
 • 16:30 Rondwandeling in Burgemeester Berkhoutpark
 • 17:00 Vertrek naar Van Vollenhovenplein in Leiden
 • 17:15 Aankomst in Leiden

U kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid een kijkje nemen. Deel dan s.v.p. uw ervaringen met ons via een reactie op dit bericht.

 

 

Voorbeelden voor de toekomst van het Roomburgerpark

17 september deed de Gemeente aan de werkgroep “Haalbaarheidsonderzoek Roomburgerpark” de uitnodiging voorbeelden van parken in te dienen die model kunnen staan voor de toekomst van het park. Naar de geselecteerde voorbeelden zal een excursie worden georganiseerd.

Wij (Vrienden van het Roomburgerpark) besloten hierin samen te werken met 6 Verenigingen van Eigenaren omdat onze ideeën over de toekomst van het park dicht bij elkaar liggen. Wij adviseren Het Burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten als voorbeeld te nemen en Heempark het Dr. J.P. Thijssepark in Amstelveen. Ook hebben wij suggesties ingebracht om het trapveldje en het sportpark te vergroenen en het park aantrekkelijker te maken. U kunt onze brief aan de Gemeente nalezen via deze link.

Al vrij snel kwam de Gemeente met een reactie:

“Bedankt voor jullie inbreng. De voorbeelden worden meegenomen t.b.v. het haalbaarheidsonderzoek, maar we zullen de locaties niet bezoeken. We vinden dat deze onvoldoende aansluiten bij wat we willen laten zien. Op dit moment hebben we dan ook 2 locaties geselecteerd waarvan wij denken dat sport en groen mooi samen gaan.”

Dit was natuurlijk niet de reactie waarop we gehoopt hadden. Wij zullen de Gemeente adviseren om wensen en ideeën uit de buurt serieus te nemen indien zij draagvlak wil creëren voor haar toekomstplannen.

Wordt vervolgd.

 

Verslag van de Werkgroepbijeenkomst 17 september 2018

Op 17 september kwam de Werkgroep Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg voor het eerst bij elkaar in de Vredeskerk. Vooraf moesten de deelnemers 5 vragen voorbereiden over het park.

Samenvatting

Hieronder een kort (cursief) citaat uit het verslag dat de bijeenkomst treffend samenvat:

Punten die veelvuldig genoemd zijn, zijn onder andere;

 • Het belang van het Groen. Het park als intrinsieke waarde, de rust de ontspanning en ruimte.
 • Verkeersoverlast en parkeren.
 • Overlast van het jeugdhonk
 • Meer variatie zoals biodiversiteit, andere inrichting.
 • Multifunctioneel gebruik van ruimtes, combineren, slim ruimtegebruik
 • Waterhuishouding

Daarnaast zijn er dilemma’s;

 • Verschillende doelgroepen die gebruik maken van het park en hun eigen belangen hebben.
 • Sport versus het groen.
 • Reuring versus rust.

Meer informatie

Via onderstaande links vindt u:

 1. De voorbereidingsopdrachten van de deelnemers
 2. Het volledige verslag van de bijeenkomst
 3. De projectsite van de Gemeente waar alle informatie is verzameld

Korte terugkoppeling werkgroepbijeenkomst 17 september

Maandag 17 september heeft de 1e werkgroepbijeenkomst plaatsgevonden van het Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg, zeer toepasselijk in de Vredeskerk. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de wijk, de sportclubs, de Gemeente en andere belanghebbenden die meedenken over de plannen.

Tijdens deze bijeenkomst werd ingegaan op 3 vragen:

 1. Wat vindt u goed aan het park en wilt u behouden?
 2. Wat vindt u waardeloos aan het park en wilt u verbeteren?
 3. Wat mist u aan het park en moet worden toegevoegd?

Alle werkgroepdeelnemers hadden deze vragen voorbereid en konden deze tijdens de bijeenkomst toelichten. De Wijkvereniging, de Vrienden van het Roomburgerpark en de Initiatiefgroep Nieuw Roomburgpark hadden hun input vooraf gepubliceerd op hun websites. Ook bewoners uit de wijk hadden van tevoren over de vragen nagedacht. Een inhoudelijk verslag verschijnt binnenkort op de website van de Gemeente. Het verslag zullen we ook via onze website toegankelijk maken.

De volgende bijeenkomst zal eind oktober / begin november plaats vinden. Tijdens deze bijeenkomst zal de Gemeente scenario’s presenteren voor de toekomst van het park. Wij kunnen hiervoor nog beperkte input leveren waarop we terugkomen in een apart bericht op deze site.

Bijstelling Projectopdracht Haalbaarheidsonderzoek

De projectopdracht voor het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg is herschreven en opnieuw vastgesteld door het College. Belangrijkste wijziging is dat scenario de Vliet niet meer wordt onderzocht. Ook de planning is geactualiseerd. Zie:

Hockeyclub wil met 5e veld ledenaantal laten groeien

Klik op de afbeelding om het interview te lezen

Op de website van de hockeyclub is een duo interview te lezen met de bestuursleden Roelof Hol en Bas Pietersen van de hockeyclub.

Dit interview is van belang voor ons omdat het ingaat op de uitbreidingsplannen van de hockeyclub in het park.

Laten we starten met een citaat uit het interview :

Accommodatie
Roelof: “In 1996 hebben we één veld verkocht aan de gemeente, om als tegenprestatie kunstgras en verlichting te krijgen. Daar waren we toen ontzettend blij mee, want het was vaak baggeren in dat gras.”
Bas: “Haha, nu kun je je dat bijna niet meer voorstellen, dat je een veld van de hand doet! Ons ledenbestand blijft alsmaar groeien, dat verwacht ook de KNHB. We hebben echt behoefte aan een vierde veld om de trainingen optimaal te kunnen laten verlopen. En straks aan een vijfde veld voor de nieuwe leden die we nu ieder jaar teleur moeten stellen. We vinden dat Roomburg een onderdeel is van de wijk en willen dat ook blijven. Daarom hebben we de gemeente gevraagd te onderzoeken of we op deze locatie kunnen blijven en uitbreiden. Als onderdeel van een brede gebiedsontwikkeling, waarbij we ook willen kijken naar alle andere functies die dit park vervult en kan vervullen voor de omgeving.”

5e veld

Opvallend aan deze passage is dat de hockeyclub het 5e veld echt wil gebruiken om in ledenaantal te groeien. Tot nu toe werd altijd verkondigd dat 5 velden nodig waren om de bestaande leden goed te bedienen. Wij hadden al eerder onze bedenkingen bij de onderbouwing van het aantal van 5 velden. In de bijeenkomsten georganiseerd door de Wijkvereniging vertelde de hockeyclub dat de hockeybond een norm hanteert van maximaal 350 leden per veld (een norm die overigens door meerdere clubs in de regio overschreden wordt). Een simpele rekensom leert dat de hockeyclub aan 4 velden ruim voldoende zou moeten hebben, want de hockeyclub had in juni 2018 1293 leden (opgave hockeyclub). Dit toont wat ons betreft weer aan dat de hockeyclub meer vraagt dan zij nodig heeft.

For a fistful of dollars

In het interview is te lezen dat de hockeyclub oorspronkelijk 4 velden had in het park maar dat 1 veld in 1996 verkocht is aan de gemeente in ruil voor extra faciliteiten. Geen slechte deal voor de Gemeente want die heeft er vervolgens villa’s neergezet (Hazewinkelstraat). Nu moet de buurt kennelijk een deel van het park inleveren omdat de hockeyclub spijt heeft van de verkoop van het 4e veld.

Geen wijkclub maar een familieclub

Opvallend is dat de hockeyclub zich niet meer manifesteert als als wijkclub maar als familieclub. De mythe van de wijkclub is ook moeilijk vol te houden wanneer naar schatting 1 van de 4 leden uit de Professoren- en Burgemeesterswijk komt. Wanneer de hockeyclub alleen de wijk zou bedienen zou ze eigenlijk 2 velden in moeten leveren in plaats van 2 velden erbij. Ook een optie!

U kunt het interview op de website van de hockeyclub lezen via deze link.

U kunt het interview ook nalezen als pdf-document

 

Nieuwsbrief 03 Vrienden van het Roomburgerpark – 20 juli 2018

Dit nummer is volledig gewijd aan het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Hierin onderzoekt de Gemeente of het haalbaar is de hockeyclub te laten uitbreiden in de wijk en gelijktijdig een wijksportpark te realiseren.

Verslag Gemeente 1e bijeenkomst Wijksportpark Roomburg

Op 2 juli 2018 heeft de Gemeente de startbijeenkomst georganiseerd over het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Via onderstaande links vindt u de presentatie van de Gemeente en het verslag. In het verslag vindt u de complete lijst met namen van leden van de werkgroep.

Presentatie van de Gemeente

Verslag van de bijeenkomst (definitief)