College wil hockeyclub laten uitbreiden in het groen

De gemeente heeft het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg afgerond en adviseert hockeyclub Roomburg 2 extra kunstgrasvelden te geven, één in het Roomburgerpark en één in het Trigonpark. Het College neemt dit advies over en brengt het plan in ter bespreking in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving op 9 mei 2019. Het College gaat hiermee in tegen de uitdrukkelijke wens van wijkbewoners die een handtekeningenactie startten voor behoud van groen in de wijk. De actie leverde al meer dan 4.000 steunbetuigingen op.

Inspraakmogelijkheden

De plannen worden behandeld op 9 mei in de Commissie Onderwijs en Samenleving in het Stadhuis. De vergadering start om 20:00. Dit agendapunt staat om 21:30 op de agenda. Er is hier mogelijkheid om in te spreken. Wij raden u aan om dit te doen want dit is de laatste mogelijkheid om de plannen te beïnvloeden voordat er besluiten worden genomen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffier van de Commissie Onderwijs en Samenleving Arjo Verweij, a.verweij@leiden.nl, 071-516 52 48 of bij de Griffie griffie@leiden.nl. De Gemeente heeft een handige handleiding: regels en tips bij het inspreken in een Raadscommissie.

U kunt de Commissievergadering ook bijwonen als toehoorder, want ze zijn openbaar. Misschen wel handig om dit aan te kondigen bij de Griffie (zie hierboven) zodat men rekening kan houden met de verwachte toeloop. Wilt u ons helpen: plak onze actiefolder achter uw raam of stop hem bij de buren in de bus.

Inhoud van het plan

Plan voor het Roomburgerpark

In het Roomburgerpark zal het extra veld worden aangelegd op de locatie waar nu de speeltuin en het trapveldje liggen. De speeltuin zal dan opschuiven richting de vijver. Tussen de speeltuin en het nieuwe hockeyveld in komt een multifunctioneel gebouw waarin de sportkantine en de kinderopvang worden gehuisvest, ongeveer ter hoogte van de Scholtenstraat. Op het groene landje achter de molen komt een parkeerplaats.

Plan voor het Trigonpark

Aan de Cronesteinkade wil de Gemeente het 2e veld neerleggen dat op de locatie van het huidige Trigonterrein komt. Het enige positieve dat hierover valt te melden is dat de Gemeente na aanhoudende protesten de plannen zo heeft aangepast dat het Zoete Land op haar huidige locatie kan blijven. Wij feliciteren het Zoete Land met dit succes!

Voor een beter begrip van de wijzigingen verwijzen we naar deze schets van de huidige situatie. De volledige plannen en het besluit van het College zijn na te lezen op de website van de Gemeente.

Wat vinden wij van de plannen?

Wij zijn erg teleurgesteld dat de Gemeente ervoor kiest om in het Roomburgerpark 6.300 m2 openbaar groen te offeren voor een hockeyveld en een parkeerplaats (dat is 18 % van het huidige groen). Wij verwachten dat deze plannen zullen leiden tot meer geluidsoverlast voor de omwonenden, extra parkeerdruk en overlast van de inval van kunstlicht. De overlast voor de buurt zal nog verergeren door de geplande nieuwbouw bij de Lorentzschool (Vollenhovenkade) en de Josephschool (Oppenheimstraat). De Gemeente weigert het cumulatieve effect van deze plannen mee te laten wegen in haar beoordeling van de effecten.

Wij vragen ons af waar dit ophoudt. Wat gebeurt er als de hockeyclub straks een 6e veld nodig heeft? Dit kan toch niet in een groen park? Wij vinden het heel storend dat de Gemeente weigert alternatieven te onderzoeken met behoud van groen. Zie hierover onze eerdere bijdrage: Sport of groen? Sport en groen!

Heel verrassend vonden wij dat de plannen om de hockeyclub aan 2 extra velden te helpen ruim 7,4 miljoen euro kosten (5.063.044 voor het Roomburgerpark en 2.363.130 voor het Trigonpark). We zijn benieuwd hoe wethouder Dirkse dit denkt te financieren want in zijn beleidsnota Sport en Gezondheid is na te lezen dat hij slechts 1 miljoen euro heeft gereserveerd voor 3 wijksportparken (Roomburg, Noord en Morskwartier).

Vrienden van het Roomburgerpark
VVE Van Vollenhovenplein 1-108
VVE Moddermanstraat Oppenheimstraat Burggravenlaan
VVE Neptunuskade
VVE Scholtenstraat
VVE Moddermanstraat 1-83
VVE Asserstraat 50-104
VVE Vridemo (Burggravenlaan 72-118 en Scholtenstraat 2-36)
Het Zoete Land
Bomenbond Rijnland
Milieudefensie Leiden


7 gedachten over “College wil hockeyclub laten uitbreiden in het groen”

 1. Als puppypleeggezin voor het KNGF maak ik regelmatig gebruik van het Roomburgerpark. De variatie van het uitrenveld, de vijver, speelplaats en paden is een uitstekend oefengebied om een geleidehond in spé te trainen en te socialiseren door hem met soortgenoten in contact te brengen.
  Dus: NIET BEKNIBBELEN op openbaar groen in het huidige Roomburgerpark.
  Voor het mogelijk verplaatsen van hockeyvelden naar het Trigonterrein hebben de ambtenaren zich waarschijnlijk niet gerealiseerd welk een impact dit heeft op de omwonenden van het Trigonterrein. Formeel zijn de omwonenden nog nergens in gekend. Intensivering en uitbreiding van het Trigonterrein met hockeyvelden is in het kader van geluidoverlast in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

 2. Ik denk dat B&W goed geluisterd heeft naar alle betrokkenen en op basis daarvan een besluit genomen heeft. Er zijn hele goede uitgangspunten zoals een open sportpark, zodat het park breder gebruikt wordt, aanpassing aan klimaatverandering door waterberging, voldoen aan de hockey behoefte in Leiden, meer biodiversiteit en een multifunctioneel buurtclubhuis.

  Is het ideaal? Nee. Hockey heeft het liefst 5 velden bij elkaar. Tennis heeft het liefst de banen rondom het clubhuis en ziet graag nieuwe sporten komen zoals padel, groenliefhebbers (en de sporter is bijna een normaal mens en ook groenliefhebber) zien liever meer en beter groen.

  De keus is nu nee blijven roepen met het risico dat de plannen onveranderd uitgevoerd worden of mee te gaan denken met de gemeente en met ideeën voor verbeteringen te komen. Bijvoorbeeld het terrein rond de Lorentzschool duurzaam te vergroenen met een Tiny Forest en insectenhotel, de parkeeroverlast en verkeersstromen te verminderen door parkeren naar de kanaalweg te brengen.

  Ik kies voor de laatste strategie

 3. Ik denk dat iedereen in de gemeente er zelf belang bij heeft, dat de hockeyvelden er komen in deze buurt! En dat hoeveel mensen ertegen zijn door hun handtekening te zetten niet uitmaakt, het word toch doorgezet.

 4. Ongelooflijk dat een hele buurt moet lijden onder de uitbreidingsplannen van hockeyclub waar een relatief kleine groep mensen lid van is.
  Ongelooflijk dat de gemeente hen steunt ondanks het grote protest van de buurt, wat kan een buurt nog meer doen??
  Ongelooflijk dat de gemeente in Leiden inzet op meer groen en dat hier groen wordt opgeofferd.
  Ongelooflijk dat een gemeente zoveel geld uitgeeft voor een beperkte groep mensen (het wijksportpark-plan waar ik op zich achter sta kan NU ook al gerealiseerd worden, daar is geen extra kunstgrasveld voor nodig)
  Ongelooflijk dat in Leiden een sportclub kan uitbreiden in een woonwijk terwijl elders in Nederland sportparken verplaatst worden naar de randen van de stad.
  Ongelooflijk dat een sportclub mag uitbreiden terwijl elders in de stad velden leeg staan.
  Ongelooflijk en verdrietig………….

  1. Ook ongelooflijk is dat we hier een wijkvereniging hebben die zich alleen bezighoudt met allerlei feestjes terwijl onze wijk steeds meer door het stadhuis naar de sodemieter wordt geholpen. Ondanks duizenden handtekeningen en vele protesten verdwijnt er groen en komen er weer gebouwen op plekken waar dat niet moet. De Professoren-Burgemeesterswijk huilt, maar muziekkorpsen wandelen regelmatig vrolijk door de straten.
   Wij hebben geen wijkvereniging. Wij hebben een zeikvereniging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *