88 gedachtes over “Waarom ik vind dat het Roomburgerpark groen en voor iedereen toegankelijk moet blijven …”

 1. Er staat een plan dat 67 bomen gekapt worden om plaats te maken voor een hocheyveld in het Roomburgerpark.

  1) Ik woon juist in deze buurt vanwege de rust en al het groen.

  De vele bomen daarbij zijn schitterend. En met zijn wortels diep de aarde in zorgen ze ervoor dat de grond wordt vastgehouden (zeker in periodes van droogte die eraan zitten te komen). De kleine en nieuwe plantjes kunnen deze taak niet overnemen.

  En veel natuur zorgt voor vogels, ontspanning voor de mensen en natuurbehoud.

  Want Leiden is voor een groene stad (met o.a. tegel eruit en plant erin) ter voorkoming van warmte die anders in de stad blijft hangen.

  2) De speeltuin tegenover de school is natuurlijk ideaal voor kinderen tijdens school, opvang en vrije tijd.

  Verplaatsing kan leiden tot het verkort kunnen spelen tijdens de schoolpauzes en is er minder overzicht op de kinderen.

  Daarnaast als de speeltuin bij de vijver komt, zal deze dichterbij de behuizing komen wat geluidsoverlast van gillende spelende kinderen kan geven.

  3) En het komt er dan wel opgepropt bij te staan (extra hockeyveld en verplaatsing speeltuin) want de ruimte in het park geeft de gelegenheid om over de schelpen paadjes fijn te wandelen. Zoals bv het uitlaten van de hond.

  4) En het bestaande hockeyveld, speeltuin, voetbalveldje, tennisbaan en al het tussenliggende groen zorgen voor afwisselende combinatie bij elkaar.

  De verhouding zoals deze nu is zou bewaard dienen te blijven. Zodat meerdere vormen van recreatie beoefend kunnen worden ipv dat het hockeyveld een centralere rol gaat krijgen voor een specifieker publiek.

  Ik hoop van harte dat de bomen blijven en dat de uitbreiding het hockeyveld elders zal plaatsvinden.

  Met vriendelijke groet,
  Annelies Vloon
  Wonend op 5 min. loopafstand van dit park.

 2. Ik wil ook dat het park zo blijft en geen extra hockeyelftal erbij!!! Nog meer overlast erbij!! Auto’s, mensen, vuil, hangjongeren, geluidsoverlast en ga zo maar door!!! DUS STOP!!! En laat het park met RUST!!!!!!!!

 3. Het verwondert mij dat in een tijd, dat iedereen grote behoefte heeft aan het groen binnen loopafstand er toch weer een plan komt voor herinrichting van het park. Er zou dan wel groen bij komen, maar dat groen is heel versnipperd en van een park blijft weinig over. Het wordt meer een rondje om de vijver lopen.

 4. Groei is niet perse beter, dus ook een uitdijende hockeyclub lijkt me niet gewenst in het schaarse groen dat we hebben. Ik stel voor dat meer wijkbewoners gaan voetballen als we daar in omliggende wijken overcapaciteit hebben. Ook een probaat middel om de sociale cohesie op iets grotere schaal bezien wat te bevorderen. Waarom past de mens zich niet wat meer aan aan zijn omgeving in plaats van andersom?

 5. Tsja, zo langzamerhand gaat het er om spannen.

  Ik lees veel goede argumenten om het park te behouden mar tegelijkertijd wordt de deur opengehouden voor uitbreiding van de sportvelden.

  Hoe gaat dat in dit soort inspraakprocessen en ambtelijke afwegingen…….

  Wordt het niet hoog tijd om een sterke vuist te maken voor het volledig verdwijnen van de sportvelden teneinde een echt de naam stadspark waardige (en qua noodzakelijkheid als zodanig meer dan voldoende beargumenteerde) groene duurzame klimaatbestendige CO2 reducerende en algemeen plezier, gezondheid en genot bevorderende voorziening te realiseren.

  Dus; verdubbeling van het park, weg met de sportvelden…al was het maar om aan het eind van deze strijd tenminste het huidige park te behouden 😉 …regeren is vooruitzien en in de liefde…en in de “oorlog’ is alles ge-oorloofd; Voorwaartsch Voor Ons Park!

 6. Waarom het Roomburgerpark groen KAN blijven.

  Voor de hockeyclub met behoefte aan uitbreiding lijken er kansen te zijn door het “overschot” aan voetbalvelden in Leiden. Als ik de reacties onder het interview met wethouder Derkse lees op Sleutelstad.nl lijkt het erop dat er voor 4 kleine voetbalclubs met in totaal een kleine 600 leden 11 a 13 velden beschikbaar zijn?
  https://sleutelstad.nl/2018/11/01/sportwethouder-dirkse-op-termijn-plek-voor-drie-tot-vier-voetbalclubs-in-leiden/?fbclid=IwAR2rOAV2FLZGnqtXDuInHcDS6kgo5Kk9Fs3fU101bhugouHT6NS_pYtievE

  Er is nu nog een haalbaarheidsonderzoek voor het Roomburgerpark gaande obv een collegebesluit van 11 september waarin staat: “Dit besluit vervangt het eerdere besluit Haalbaarheidsonderzoek Uitbreiding Hockey (18.0126) na het besluit van de gemeenteraad dat De Vliet niet meer aan de orde is als mogelijke locatie voor hockey.”
  Dat wil toch niet zeggen dat er alleen voorstellen worden ontwikkeld waarin de hockeyclub sowieso extra ruimte “moet” vinden in het Roomburgerpark met alle extra infrastructurele eisen die daarbij horen? Nee toch?
  Naar mijn idee is het prematuur om als hockeyclub alleen te blijven focussen op “alle velden op het Roomburgerpark”. Naar mijn mening is er ruimte voor een wijdere blik voor de sportvelden. Het collegebesluit van 11 september laat daartoe alle ruimte. Er staat alleen dat De Vliet niet meer aan de orde is. Het besluit moest worden geherformuleerd omdat die velden aan De Vliet expliciet werden genoemd in het eerdere besluit van maart jl over een haalbaarheidsonderzoek.

  Ik heb nav het krantenartikel van 13 november dat besluit met “…….. krijgt de gemeenteraad nog voor het einde van het jaar een voorstel voor de herinrichting van het park.” nog wel vragen.
  Ik heb begrepen dat er maandag een nieuwe bijeenkomst is van de werkgroep die participeert in het haalbaarheidsonderzoek en scenario-ontwikkeling.
  Ligt er voor maandag ook een inventarisatie voor uitbreidingsmogelijkheden voor de hockeyclub buiten het Roomburgerpark? En is daar ook een scenario voor gemaakt en is haalbaarheid daarvan onderzocht?

 7. Fijn dat zoveel mensen al hebben gereageerd. Ik heb er op dit moment niet nog meer aan toe te voegen. Ik ondersteun de reacties van mijn voorgangers graag.

 8. Wij vinden dat het Roomburgerpark en de speeltuin Speelschans behouden moeten blijven op de huidige plaats. Het is zonde om de bomen in het park te kappen, en de grote speeltuin is de mooiste van heel Leiden. Wij gaan graag met onze kleinkinderen naar die speeltuin. Een van de prettige dingen is de combinatie op één plek van veel soorten speeltoestellen voor kleine en wat grotere kinderen. Als de plannen van de hockeyclub doorgaan dreigen de speeltoestellen verspreid te worden waardoor de speeltuin een groot deel van zijn betekenis verliest.
  Dat de hockeyclub graag een extra veld wil hebben begrijpen we, maar we hebben grote bezwaren tegen de plannen die nu circuleren. Die plannen betekenen een enorme ingreep in de omgeving tegen heel hoge kosten en met grote nadelige gevolgen voor anderen.
  Bij die anderen horen ook de bewoners van de wijk Roomburg. Als de hockeyvelden direct langs de Kanaalweg komen te liggen, zal er aan de andere kant van het kanaal, in Roomburg dus, veel meer geluid te horen zijn. Bekend is dat geluid over water ver draagt.

 9. Ik ben een bewoner van een appartement aan de overkant van de Kanaalweg.

  Helaas worden wij niet als belanghebbende partij bij dit project betrokken. Hoewel wij er wel degelijk mee te maken krijgen:
  – Net als het appartementengebouw aan het Vollenhoveplein kunnen wij straks genieten van alle avonden gefluit, gejoel en geschreeuw voor de deur (geluid over het water klinkt net zo hard als geluid aan de Kanaalweg zelf).
  – Elke zaterdag/zondag wedstrijden met bijbehorend lawaai. En niet te vergeten een mega-lichtbak elke avond, die er voor zorgt dat het nooit meer donker is in de omgeving. Lichtterreur.
  – Daarnaast ook genieten van de ingang naar een parkeergarage, die zo groot wordt dat blijkbaar heel hockeyend Nederland er terecht moet kunnen.

  Wat mij (en vele bewoners hier) betreft een onzalig plan dat zo snel mogelijk van tafel gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *