Handen af van vrije ruimte – verbeteren

Gezien het grote aantal bij het park geparkeerde auto’s zou toestroom naar de sportfaciliteiten van buiten de wijk moeten worden ingeperkt. Wij hoeven niet de wijde omgeving te faciliteren ten koste van onze eigen wijk. Vanuit de wijk zelf komt een sportieveling normaal gesproken niet met de auto.

Handen af van vrije ruimte – Goed

Goed en behouden moet blijven de mogelijkheid voor de buurtbewoners om er te wandelen, zomaar te voetballen of spelen op het vrije veldje, op een bankje te zitten en met kinderen of kleinkinderen naar de speeltuin te gaan in het park. Goed en behouden moet blijven het groen en de ruimte, de bomen, voor het welzijn van de buurtbewoners, en voor de vogels en andere dieren die in het park wonen en wier aanwezigheid ook de mens goed doet. Voor een goed milieu (water, schone lucht en ademruimte) moet de natuurlijke ruimte behouden blijven. Ook de mogelijkheid voor buurtbewoners van alle leeftijden van de bestaande hockey- en tennisfaciliteiten gebruik te maken is prettig.

Natuur

Ruimtelijk, groen, uitzicht, kinderen spelen er, mensen ontmoeten elkaar tijdens wandeling of hond uit laten. Rust, vogels, alle seizoenen kleuren, hardlopers, kortom een park dat moet blijven.

Toekomst park

De presentatie van het “Nieuw” Roomburgerpark ziet er prachtig uit maar lijkt mij erg kostbaar. Ook zie ik niet goed in hoe meer sport + meer groen goed samengaan in het park. Ik ben van mening dat ‘groen’ een openbaar goed is dat er is voor IEDEREEN. Tennis en hockey daarentegen bedienen een select publiek. Sporten is belangrijk maar niet ten koste van het openbaar groen. Handen af dus van het park!

Sport en bewegen

Kunnen sporten “om de hoek” is erg prettig. Maar uitbreiding van de tennisclub lijkt mij niet zinnig gezien de afname van het aantal leden. Indien de tennisclub toch wordt aangepakt: dan heel graag banen die ook in de winter bespeelbaar zijn zodat niet uitgeweken hoeft te worden naar andere clubs en Roomburg 5 maanden van het jaar stil ligt. Wat betreft hockey: liever geen uitbreiding van het aantal velden maar de grootste overlast is volgens mij de parkeeroverlast: zonder fatsoenlijke parkeerplaats zal dit een probleem blijven voor de direct aanwonenden. Ik ben dus voor een parkeergarage. Ook de lampen die in de winter de velden verlichten zijn storend. Hockey midden in een woonwijk kan eigenlijk niet.

Blauw en Groen en andere kleuren

Het belang is juist nu duidelijk genoeg aangetoond: meer ruimte voor verkoelend groen zodat de stad niet oververhit raakt. Maak ruimte voor een tiny forest. https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl
Inheems groen (o.a. bloeiende/ vruchtdragende heesters) voor meer insectenleven. Plaats een geschikt insectenhotel in het park.
En zorg voor voldoende water(berging).
Meer kunstgras of gravel past dan niet. Voor (meer) bewegingsmogelijkheden kun je naast/langs wandelpaden een trimparcours aanleggen.

Natuurlijk Roomburger Park

Het Roomburgerpark is een ruim en natuurlijk aandoend park, met mooie waterplas. Het toezicht en onderhoud kunnen echt beter. Er wordt veel door het park ge(brom)fietst (tennisbaan bezoekers en jongeren) en er wordt veel rotzooi achter gelaten. Ook wordt het toegangshek met fietssluis niet gerepareerd als deze stuk is. Ik heb zelfs wel gezien dat een onderhoudsploeg het hek forceerde.