Je bekijkt nu Zienswijze van de Stichting over de vergunningsaanvraag voor de blaashal

Zienswijze van de Stichting over de vergunningsaanvraag voor de blaashal

De Stichting Vrienden van het Roomburgerpark heeft een zienswijze ingediend over de vergunningsaanvraag voor de blaashal. Hierin vraagt de Stichting aan het College de vergunning niet verlenen. Onze brief kunt u als pdf-bestand lezen via deze link. U kunt ook de Wordversie van dit bestand downloaden via deze link.

Wilt u zelf een zienswijze indienen? Doe dit dan via het contactformulier van de gemeente (uw brief wordt dan automatisch geregistreerd) of stuur de brief naar het College van B&W Leiden, postbus 9100, 2300 PC Leiden. De brief moet uiterlijk vrijdag 26 april ontvangen zijn door de gemeente. Als u het lastig vindt om zelf een zienswijze te schrijven en onze zienswijze prima vindt, dan kunt u natuurlijk ook laten weten dat u zich aansluit bij de zienswijze van de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark. Vermeld dan wel duidelijk dat het om vergunningsaanvraag Z/24/3657154 voor de plaatsing van een blaashal gaat.