Je bekijkt nu Vergunningaanvraag voor blaashal

Vergunningaanvraag voor blaashal

Tennisclub Roomburg heeft op 17 maart 2024 een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een blaashal/luchthal (zie de publicatie).

Wij hebben bij de gemeente meer informatie opgevraagd en ontvingen van de gemeente een samenvatting van de vergunningsaanvraag en technische informatie over de blaashal. Hierin is o.a. te lezen dat de hal 67,5 X 36 X 11 meter meet (L X B X H). Wij hebben bij het bestuur van de tennisclub meer informatie opgevraagd, met name over de zichtbaarheid van de hal vanuit het park, over mogelijke geluidsoverlast en over gevolgen voor het groen (zie onze brief). De tennisclub beantwoordt onze vragen in deze brief. De Tennisclub kondigt hierin ook aan op vrijdag 19 april om 20:00 een voorlichtingsavond te organiseren voor de buurtbewoners in haar clubgebouw.

Mogelijk is er strijdigheid met het bestemmingsplan Zuidelijke Schil Leiden. De plankaart kan worden ingezien via deze link. De planvoorschriften zijn in te zien via deze link. Met name artikel 15 en artikel 26 van de planvoorschriften lijken op gespannen voet te staan met deze plannen.

Als u zelf bezwaar wilt maken dan kunt u dit doen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar. Dit moet voor 26 april 2024 met vermelding van zaaknummer Z/24/3657154.