Polderpark Cronesteyn

Auteur / maker : Andreas

Op de “Groene Kaart Leiden” (kaart.leiden.nl) is zichtbaar dat het groen langs de Rijn-Schiekanaal het Roomburgerpark, Cronesteyn en De Bult met elkaar verbind. Zover deze parken elkaar niet al versterken qua flora en fauna goed om aansluiting te zoeken met deze parken. Qua beleving vind ik Cronesteyn daarbij een goed voorbeeld: ruimte voor natuur, water en ongebonden te sporten. Uiteraard vertaald naar de schaalgrote van het Roomburgerpark.

Groene_kaart_leiden.jpg

Meer informatie via deze link

Burgemeester Berkhoutpark

Auteur / maker : Marieke B.

Dit is een prachtig park binnen de bebouwde kom van Voorschoten. Wat mij aanspreekt: de beplanting is divers, bijzondere bomen, niveauverschillen in het terrein, 2 vijvers en spannende doorkijkjes. In de bijgevoegde weblink is meer achtergrondinformatie te vinden.

Foto BBP 7-1.jpg Foto BBP 1-0.jpg

Meer informatie via deze link

‘Een park waar niets hoeft”

Auteur / maker : Betty de Leeuw

Wanneer ik op YouTube bovenstaande titel intik, krijg ik het volgende filmpje dat de lading dekt van mijn idee over een ruimte waar iedereen, jong en oud, vrij is om binnen/buiten te komen en de tijd invult zoals iedereen dat zelf wil. Dat gaat SCHAARS en UNIEK worden. Overal moet gegeten, gedronken en “geëntertaind” worden. Voor rust gaat men op joga ofzo.

Meer informatie via deze link

Welk park vormt een goed voorbeeld voor de toekomst?

Beste Parkvrienden, de Gemeente gaat in de komende periode scenario’s uitwerken voor het park. Aan ons is gevraagd voorbeelden aan te dragen van parken waaraan het Roomburgerpark zich kan spiegelen. Wij vragen u met ons mee te denken. Ingevulde voorbeelden van anderen vindt u via deze link.

U vult het formulier als volgt in:

  • URL (optioneel): web-adres waar meer informatie te vinden is over het park
  • Titel (verplicht): de kop boven uw bijdrage
  • Auteur / maker (verplicht): uw naam
  • Postcategorie (verplicht): u kiest hier “6. Welk park vormt een goed voorbeeld voor de toekomst?”
  • Inhoud (verplicht): u licht toe welk park u mooi vindt en waarom. U kunt in dit veld ook een linkje opnemen naar een Youtube-filmpje
  • Upload een afbeelding (optioneel): u kunt maximaal 5 foto’s in uw bericht plaatsen die uw verhaal illustreren

Druk vervolgens op de button “Verstuur bericht”.

Wilt u meer dan 1 keer bijdrage plaatsen druk dan na het versturen van het bericht op “Formulier opnieuw instellen”.

Vul alstublieft de verplichte velden in.
Selecteer een afbeelding om in te laden.

Formulier opnieuw instellen

 

Korte terugkoppeling werkgroepbijeenkomst 17 september

Maandag 17 september heeft de 1e werkgroepbijeenkomst plaatsgevonden van het Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg, zeer toepasselijk in de Vredeskerk. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de wijk, de sportclubs, de Gemeente en andere belanghebbenden die meedenken over de plannen.

Tijdens deze bijeenkomst werd ingegaan op 3 vragen:

  1. Wat vindt u goed aan het park en wilt u behouden?
  2. Wat vindt u waardeloos aan het park en wilt u verbeteren?
  3. Wat mist u aan het park en moet worden toegevoegd?

Alle werkgroepdeelnemers hadden deze vragen voorbereid en konden deze tijdens de bijeenkomst toelichten. De Wijkvereniging, de Vrienden van het Roomburgerpark en de Initiatiefgroep Nieuw Roomburgpark hadden hun input vooraf gepubliceerd op hun websites. Ook bewoners uit de wijk hadden van tevoren over de vragen nagedacht. Een inhoudelijk verslag verschijnt binnenkort op de website van de Gemeente. Het verslag zullen we ook via onze website toegankelijk maken.

De volgende bijeenkomst zal eind oktober / begin november plaats vinden. Tijdens deze bijeenkomst zal de Gemeente scenario’s presenteren voor de toekomst van het park. Wij kunnen hiervoor nog beperkte input leveren waarop we terugkomen in een apart bericht op deze site.

Bijstelling Projectopdracht Haalbaarheidsonderzoek

De projectopdracht voor het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg is herschreven en opnieuw vastgesteld door het College. Belangrijkste wijziging is dat scenario de Vliet niet meer wordt onderzocht. Ook de planning is geactualiseerd. Zie:

Visie van Nieuw Roomburgpark op het park

De initiatiefnemers van Nieuw Roomburgpark hebben in de Wijkkrant van september onderstaande visie op het Roomburgerpark gepubliceerd. In hetzelfde nummer is ook de visie van de Vrienden van het Roomburgerpark te vinden. Klik voor het complete artikel op deze link.

Op papier ziet de visie van Nieuw Roomburgpark er best aardig uit. Je kunt je bijna niet voorstellen dat de auteurs met deze visie in de hand bedenken dat er in dit kleine park 1 extra hockeyveld en 3 extra tennisbanen moeten komen, met een gezamenlijke oppervlakte van 23 tiny forests. Dat zijn “details” die in de tekst van de visie niet zijn te vinden. Kijkt nog eens naar de uitwerking in de schets van Nieuw-Roomburgpark, onderaan deze pagina.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Deze schets werd gepubliceerd in de presentatie van Nieuw Roomburgpark verzorgd op 23 mei 2018 in een bijeenkomst georganiseerd door de Wijkvereniging.