Atlas leefomgeving lanceert tool check je plek

Wil je een overzicht van de kwaliteit van jouw (toekomstige) leefomgeving. Hoe groen is het er? Hoe is de luchtkwaliteit? Is het lawaaiig en hoe ver zijn de voorzieningen? Handig om te weten als je verhuisplannen hebt. Maar ook als je meer wilt weten over de kwaliteit van je huidige leefomgeving.

Je kunt informatie over je eigen leefomgeving vinden via deze link van Atlas Leefomgeving.

Opvallend vond ik dat de luchtkwaliteit in onze wij zo slecht is. Maar goed dat we nog bomen in het park hebben staan!

Kids kunnen weer energie kwijt

Een interview met voorzitter Bas Pietersen van LHC Roomburg in het Leids Nieuwsblad van 14 mei 2020. Het interview is te lezen via deze link.

Pietersen zegt in het interview dat de vereniging een vierde veld krijgt in het park, als ware hier sprake van een zekerheid. Naar aanleiding hiervan stuurden wij onderstaande vragen naar de projectleider van de gemeente:

1. Is door de gemeente reeds toegezegd aan de hockeyclub dat het een 4e veld krijgt in het park? Zo ja, door wie en wanneer? Is er sinds de laatste werkgroepbijeenkomst contact geweest tussen de gemeente en de hockeyclub?

2. Is het uitgangspunt nog van kracht dat er eerst een inrichtingsplan wordt gemaakt, en dat dit inrichtingsplan vervolgens ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op basis van criteria die zijn vastgelegd in een amendement?

3. Hoe verhoudt het interview van Bas Pieterse zich tot de communicatieafspraken in de cocreatiewerkgroep, waarin is afgesproken tot 27 mei niet met de pers te praten over het inrichtingsplan?

4. Mogen andere werkgroepleden nu ook voor 27 mei praten over een 4e veld in het park?

5. Is het uitgangspunt nog van kracht dat een eventueel 4e veld een openbaar multifunctioneel veld wordt of gaat het nu om een hockeyveld?

Zo gauw wij nieuws hebben van de gemeente brengen we u op de hoogte.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Op biodiversiteit kan je niet voetballen

Het Leids Nieuwsblad berichtte vorige week over een opmerkelijke discussie in de gemeenteraad. Tom Leest van de VVD stelde dat je op biodiversiteit niet kan voetballen. Dick de Vos (Bomenbond Rijnland) en Martine van Schaik (Partij voor de Dieren) reageerden hierop dat je op biodiversiteit veel meer kans dan voetballen (zie link hieronder).

Het Roomburgerpark dit voorjaar

Wat fijn dat er parken zijn in onze buurt in deze moeilijke tijd. Even een frisse neus halen en de dagelijkse sores vergeten. Volg wel de adviezen en richtlijnen op ter voorkoming van Coronabesmetting. Kijk voor informatie naar de website van het RIVM en van de gemeente Leiden.

Wij gaan maandelijks het zwerfvuil verwijderen: in het park, langs en in de sloten en bij de speeltuin.