Groene beloftes

Op 6 juni en 20 juni zullen de raadsleden de plannen bespreken voor uitbreiding van de hockeyclub in het Roomburgerpark ten koste van openbaar groen. Om ze te helpen bij hun keuzeproces maken we de komende dagen een bloemlezing van groene thema’s uit hun verkiezingsprogramma’s. Indien zij in verkiezingstijd uitspraken hebben gedaan over het Roomburgerpark dan zullen wij deze ook in herinnering brengen.

1. D66: Vergroening van de stad

2. PvdA: We werken aan een prettige groene stad

PvdA: We werken aan een prettige groene stad

Verkiezingsprogramma 2018

Leiden maken we samen groener. Daarom zijn wij voor 1000 extra bomen in de stad, investeren wij in de aanleg van het Singelpark, transformeren we ongebruikte parkeerplaatsen in groen en ontmoedigen wij volledig betegelde tuinen.

Bron: https://leiden.pvda.nl/standpunten/groen/

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan de PvdA gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Onze wijkparken zijn de groene longen van de stad. Dat wil de PvdA zo houden.

Bron: Verkiezingsenquête Professorenwijk-Oost

Wij hopen dat de PvdA zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

D66: Vergroening van de stad

Allereerst 2 mooie citaten uit het partijprogramma:
(bron: https://leiden.d66.nl/standpunt-over/groen/

1.Vergroening van de stad

We koesteren al het groen zoals de Oostvlietpolder, park Cronesteyn, wijkpark Merenwijk en de Bult. D66 wil zoveel mogelijk groen in en om de stad. Groen in de stad voorkomt hittestress en verbetert de luchtkwaliteit en afwatering. Dit is hard nodig omdat Leiden erg versteend is. Er is in Leiden nog veel mogelijkheid voor meer groen.

2. Bij herinrichting wordt gebied groener (en/of blauwer)

Bij herinrichting van gebieden is het uitgangspunt voor D66 dat de buurt groener en/of blauwer wordt. Dit kan betekenen dat grachten terugkomen of waterbergingen worden aangelegd.

Wij hopen dat D66 zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

Roomburgerpark vraagt politieke stuurmanskunst

Op 18 mei verscheen onderstaande ingezonden brief in het Leidsch Dagblad, door de redactie gepromoveerd tot “opiniestuk”. Ik zag mij genoodzaakt hierop een reactie te schrijven onderaan deze pagina. Ik hoop dat het Leidsch Dagblad deze zal publiceren.

Leidsch Dagblad 18 mei 2019
(klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Beste stuurlui staan aan wal?

Op 18 mei verscheen een ingezonden brief getiteld “Roomburgerpark vraagt politieke stuurmanskunst” van Fred van Haasteren en Jaap Kuiper in het Leidsch Dagblad, door de redactie gepromoveerd tot opiniestuk. Ik heb beide heren in 2018 en 2019 meermalen ontmoet in bijeenkomsten over de uitbreiding van de hockeyclub en de toekomst van het Roomburgerpark. Bij alle gelegenheden gedroegen zij zich als hartstochtelijke fans van de hockeyclub en pleitten zij voor uitbreiding van de hockeyclub in het park. Het gaat te ver om het hele stuk door te nemen maar ik wil op enkele opinies van de heren toch reageren:

  1. LEEFTIJD. Op schampere toon wijzen zij op de hogere leeftijd van insprekers die zich tegen de plannen voor uitbreiding van de hockeyclub in het park verzetten, alsof dat een reden is om ze minder serieus te nemen. Beide heren zelf schat ik zelf in als 70+-ers. Toch is dit voor mij geen reden om ze niet serieus te nemen. Liever ga ik in op de inhoud van hun argumenten.
  2. BEZOEKERS VAN HET PARK. Zij zijn zeer gecharmeerd van de bijdrage van één inspreker: zij had op een door haar gekozen moment meer sporters geteld dan bezoekers van het groene park. Wij zijn er van overtuigd dat bij metingen gedurende de hele dag het aantal bezoekers van het park veel groter is. De hockeyclub wordt alleen op piekmomenten bezocht. Misschien moeten we eens gaan tellen in de komende zomermaanden, wanneer de hockeyvelden maanden achter elkaar leeg staan.
  3. DE ROL VAN GROEN. Het gepraat over bezoekersaantallen wekt de suggestie dat het groene park alleen een recreatieve functie heeft. Dit is een te beperkte opvatting: groen zuivert onze lucht, dempt de effecten van te nat, te droog en te heet weer en draagt bij aan de biodiversiteit (veel in het nieuws de laatste tijd).
  4. BESCHIKBAARHEID VAN ALTERNATIEVEN. Met een verwijzing naar factcheck 071 betogen beide heren dat de hockeyclub niet buiten de wijk kan uitbreiden binnen het bestaande sportareaal. Zij hebben de factcheck echter niet goed gelezen. Deze betoogt dat de hockeyclub niet in haar geheel kan verhuizen. In hetzelfde stuk is echter ook te lezen dat er wel 2 velden beschikbaar kunnen zijn, precies het aantal dat de hockeyclub extra nodig heeft.
  5. DRAAGVLAK IN DE WIJK. Met een aanval op de geloofwaardigheid van meer dan 4.000 handtekeningen voor behoud van groen in de wijk proberen de heren de massale weerzin van buurtbewoners tegen de plannen in twijfel te trekken. Misschien goed om in herinnering te brengen dat in het haalbaarheidsonderzoek beide heren de enige bewonersvertegenwoordigers waren die achter de plannen stonden. Alle andere vertegenwoordigers, met een veel grotere achterban, waren faliekant tegen. Ook goed is het om te bedenken dat in een buurtenquête in de Professorenwijk-Oost meer dan 90 % bewoners heeft aangegeven tegen elke aantasting van groen in het park te zijn. Wanneer de Gemeente echt geïnteresseerd is in de mening van de buurtbewoners, daag ik haar uit om zelf een buurtenquête over deze plannen te organiseren (wel graag met objectieve vraagstelling). Dit heeft zij wel vaker gedaan bij moeilijke buurtkwesties (parkeerbeleid, verkeerscirculatie rond de scholen).

Bert Stemerdink
Vrienden van het Roomburgerpark

Dank aan Factcheck 071

In het Leidsch Dagblad van 11 februari 2019 verscheen dit artikel: Geen voetbalvelden over voor hockey Roomburg

Naar aanleiding daarvan schreef ik deze ingezonden reactie. De redactie koos er helaas voor deze niet te plaatsen, daarom langs deze weg:

Dank aan Factcheck 071

Op donderdag 9 mei kon worden ingesproken bij de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving n.a.v.  plannen om de hockeyclub met 2 velden te laten uitbreiden in het  Roomburgerpark en Trigonpark. Vele insprekers betoogden dat uitbreiding in het groen niet nodig is omdat de hockeyclub kan uitbreiden op ongebruikte voetbalvelden.

Factcheck 071 onderzocht de claim en kwam tot de conclusie dat deze claim niet klopt: er is geen ruimte om de hockeyclub te laten verhuizen, want er is slechts een overschot van 2 voetbalvelden. Factcheck heeft hier echter de verkeerde claim onderzocht: de insprekers zeggen niet dat de hockeyclub moet kunnen VERHUIZEN naar onbespeelde voetbalvelden, maar hier moet kunnen UITBREIDEN.

Ik wil de factcheckers bedanken dat zij hebben aangetoond dat er ruimte is om de hockeyclub te laten uitbreiden met 2 velden op onbespeelde voetbalvelden. Dat die ruimte er is kan ook worden gelezen in de Beleidsnota Sport en Gezondheid die in april verscheen en nu ter inspraak ligt. Ik citeer: “Er is een overschot aan korfbal- en voetbalvelden en een tekort aan hockey- en rugbyvelden”.

Bert Stemerdink
Vrienden van het Roomburgerpark