Wijksessie Roomburgerpark 3

Wijksessie Roomburgerpark 3

Op 13 juni is de 3e bijeenkomst gehouden waarbij wijkgroeperingen onder leiding van de Wijkvereniging hebben gepraat over het Roomburgerpark. Deze bijeenkomst maakt geen deel uit van het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente maar is daar wel een voorbereiding op.

Onderbouwing ruimteclaim

Opnieuw is stilgestaan bij de behoefte aan 5 hockeyvelden (2 extra) bij de hockeyclub.

Op de 4e sheet van de presentatie van NieuwRoomburgPark was te zien dat de hockeyclub op basis van kentallen van de hockeybond 4-6 velden nodig heeft. De 4 velden zijn gebaseerd op een norm van 350 leden per veld die de hockeybond naar zeggen van de hockeyclub hanteert. Met deze norm zou Roomburg voldoende moeten hebben aan 4 velden (met 1293 leden). De hockeyclub heeft op 23 mei al tegengeworpen dat 4 velden niet voldoen omdat het naar hun zeggen dan niet mogelijk is alle jeugdteams op zaterdag te laten spelen (Roomburg heeft relatief veel jeugdleden). Op dit moment spelen sommige jeugdteams al op zondag, maar daarvoor heeft de hockeyclub vrijstelling van de hockeybond gekregen.

De behoefte aan 6 velden is kort geleden berekend met een rekenmodel van de hockeybond waarin allerlei parameters ingesteld kunnen worden en waaruit een behoefte van 6 velden tevoorschijn komt. Zeer clement neemt de hockeyclub genoegen met “slechts” 5 velden, die ingevuld zouden moeten worden met 4 velden in het Roomburgerpark en een 5e veld op het huidige Trigon-terrein. De Vrienden van het Roomburgerpark en de VVE’s van de omliggende appartementencomplexen zijn niet overtuigd door deze toelichting en vinden dat de ruimteclaim onderzocht moet worden in het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente. Ook zullen zij eigen onderzoek verrichten naar veldgebruik bij hockeyclubs. Zij vinden dit een belangrijk punt omdat 4 hockeyvelden veel makkelijker ingepast zouden kunnen worden in de Professorenwijk dan 5 velden.

De ruimteclaim van de tennisclub (3 banen extra) is niet besproken omdat daarvoor de tijd ontbrak. Ook deze claim zou volgens de Vrienden en de VVE’s getoetst moeten worden. In het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente wordt overigens geen onderzoek gedaan naar mogelijkheden de tennisclub extra banen te geven. Dit zit niet in de opdracht. De uitbreidingsbehoefte is nooit erkend door de Gemeente. Om deze reden is over de tennisclubs niets te lezen in het Contourenplan Buitensportaccommodaties van de Gemeente.

Herkomst leden

Weer is stilgestaan bij de herkomst van de leden. Centraal staat de vraag: is hockeyclub Roomburg eigenlijk wel een wijkclub, en niet veel eerder een stadsclub? Is het wel terecht dat alle ruimte voor de hockeyclub in de Professorenwijk gezocht moet worden?

De hockeyclub en de tennisclub hadden toegezegd tellingen per postcode te verstrekken (of desnoods per CBS-buurt). Heel flauw zijn alleen tellingen per 4-cijferige postcode overlegd. Bij Hockeyclub Roomburg zit 15 % van de leden in postcodegebied 2311, 8 % in 2312, 48 % in 2313 en 14 % in 2314. Toch valt hier al iets uit af te leiden. Een vluchtige inspectie van de cijfers leert al dat hooguit 20 % van de hockeyleden uit de Professorenwijk komt. Wij zullen hier zeker nog op terugkomen. Wij nodigen de hockeyclub en de tennisclub nogmaals uit meer gedetailleerde cijfers te overleggen!

Beoordeling van de schets NieuwRoomburgpark

De Vrienden van het Roomburgerpark en de VVE’s van de omliggende appartementencomplexen hebben op 13 juni teruggekoppeld dat zij dit plan niet acceptabel vinden. Er verdwijnt in het plan te veel groen, en afsluiten van de Van Vollenhovenkade zal tot ernstige risico’s voor de verkeersveiligheid leiden, met name voor het haal- en brengverkeer van de Lorentzschool en de Joppensz-school. Zorgen over de afwikkeling van het verkeer bij de scholen worden gedeeld door de bewoners van de Hazewinkelstraat.

Variant de Bruijne

Aan het eind van de vergadering kwam er een verrassende nieuwe variant op tafel van Jan de Bruijne van Ouderencontact Profburgwijk. Deze houdt in dat 2 velden dwars op de Vollenhovenkade worden geplaatst, waarbij water van de sloot onder de velden doorloopt (zie de foto van onze “maquette” bovenaan deze pagina). Alle aanwezigen vonden dit een interessante variant om te verkkennen in het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente. Ook de Vrienden en de VVE’s zullen zich hierover beraden. Het is nu al wel duidelijk dat er een paar serieuze vraagstukken in deze variant zitten:

  • Waar komt het multifunctionele clubgebouw?
  • Waar wordt de ingang geplaatst?
  • Waar liggen de speeltuin, de andere 2 hockeyvelden en de tennisbanen?
  • Wat zijn de gevolgen voor het groen?

Wij zullen hier later nog op terug komen.

Verslag

Lees meer in het Verslag van de wijkvereniging van de 3e bijeenkomst