Wijksessie Roomburgerpark 2

Wijksessie Roomburgerpark 2

Op 23 mei is de 2e bijeenkomst gehouden waarbij wijkgroeperingen onder leiding van de Wijkvereniging hebben gepraat over het Roomburgerpark. Deze bijeenkomst maakt geen deel uit van het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente maar is daar wel een voorbereiding op.

In deze bijeenkomst stonden 2 presentaties centraal waarin 2 visies op het park werden gepresenteerd en besproken.

De eerste presentatie werd verzorgd door Bert Stemerdink namens de Vrienden van het Roomburgerpark en 7 VVE’s van de omliggende appartementencomplexen (hierna te noemen de Vrienden). De Vrienden gaven eerst aan op basis op welke aspecten zij plannen met het park beoordelen (groen, verkeer en parkeren, geluidsbelasting, andere vormen van overlast). Vervolgens bespraken zij  8 scenario’s voor het park die op dat moment bekend waren:

 1. Hockey breidt uit in het park (haalbaarheidsonderzoek Gemeente 2015)
 2. Hockey breidt uit op het tennispark, tennis verhuist (haalbaarheidsonderzoek Gemeente 2015)
 3. Leisure Park (initiatief uit 2015)
 4. Hockey verhuist compleet naar de Vliet (inmiddels achterhaald)
 5. Third Place Plan uit 2017, ingediend door hockeyclub, tennisclub, Lorentzschool en ’t Kasteel
 6. Spelen op 2 locaties (Roomburg / Trigonterrein, Roomburg / de Vliet)
 7. Oprichten van een satellietclub in Leiden
 8. 4e veld op schoolplein Lorentzschool (plan CDA)

De Vrienden deden ook enkele suggesties om het park te verbeteren op basis van reacties uit de buurt (pluktuin, heemtuin, natuurspeelplaats). De Vrienden gaven aan dat hun voorkeur uitgaat naar scenario 4, 6 en 7. Onder voorwaarden is scenario 2 ook bespreekbaar. De hockeyclub en de tennisclub gaven in een reactie aan geen brood te zien in deze varianten.

De tweede presentatie werd verzorgd door Freek Tanis namens de hockeyclub, de tennisclub, ’t Kasteel en de Lorentzschool (hierna te noemen de NieuwRoomburgpark-coalitie). In het eerste deel van de presentatie ging de NieuwRoomburgpark-coalitie op verzoek van de Vrienden in op de onderbouwing van de ruimteclaim (waarom 5 velden nodig?) en op de geografische herkomst van de leden (is Roomburg wel een wijkclub?). Er werd wel enige informatie verstrekt maar naar het oordeel van vele aanwezigen te weinig.  Deze onderwerpen zijn opnieuw geagendeerd in de daarop volgende bijeenkomst op 13 juni (waarover meer in een volgend verslag).

In het tweede deel van de presentatie ging de NieuwRoomburgpark-coalitie in op de plannen met het park aan de hand van een maquette (zie de foto bovenaan dit artikel, hierop loopt de Kanaalweg aan de onderkant en de Vollenhovenkade aan de bovenkant). Kern van het plan is:

 • Aanleg van 4 hockeyvelden (1 extra) en 12 tennisbanen (3 extra) over de volle lengte van het park
 • Ingang en parkeerruimte aan de Kanaalweg
 • Verhuizen van de speeltuin naar het schoolplein voor de Lorentzschool. Verbinden van dit terrein met park, waarbij de Vollenhovenkade wordt afgesloten.
 • Haal- en brengverkeer voor de scholen via een verkeerslus, gelegen tussen de Lorentzschool en de Vredeskerk (linkerzijde foto).

De Vrienden hebben dit plan (buiten de vergadering) besproken met de achterban en in de daarop volgende bijeenkomst op 13 juni teruggekoppeld dat zij dit plan niet acceptabel vinden. Er verdwijnt in het plan te veel groen, en afsluiten van de Van Vollenhovenkade zal tot ernstige risico’s voor de verkeersveiligheid leiden, met name voor het haal- en brengverkeer van de Lorentzschool en de Joppensz-school.

Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden in:

Verslag van de wijkvereniging van de 2e bijeenkomst

Op het verslag zijn de volgende wijzigingen vastgesteld:

 • De Vrienden laten bij punt 2 van het verslag de volgende zin toevoegen: “Onder voorwaarden is ook een scenario uit 2015 bespreekbaar waarin de hockeyclub uitbreidt op het terrein van de tennisclub en de tennisclub verhuist naar het Trigon-Terrein”
 • De NieuwRoomburgpark-coalitie wil dat als aanduiding van haar groep niet het woord “Sport” wordt gebruikt maar het woord “NieuwRoomburgPark”
 • Fred van Haasteren heeft een reactie geschreven die als bijlage 6 aan het verslag is gehecht.