Oproep aan de leden van Groen Links

Beste leden van Groen Links,

Aanstaande vrijdag voert u met elkaar een discussie over de plannen van het College met het park. Wij verwachten dat de fractie u zal proberen te overtuigen dat dit plan groen is en links. Wij weten dat veel leden daar anders over denken. Wilt u voorbereid deze discussie ingaan dan hebben we hier nog wat achtergrondinformatie:

  1. Inspraakreactie van de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark,
    22 september 2020, gaat in op een aantal punten van het amendement waaraan niet voldaan is.
  2. Het inrichtingsplan van Het Roomburgerpark en de gevolgen voor de biodiversiteit, em. prof. Helias A. Udo de Haes, dr. Rinny E. Kooi, Dick de Vos, 12 mei 2020
  3. Inspraakreactie Martijn Epskamp,
    22 september 2020, gaat in op het ruimteoverschot aan hockeyvelden in de Leidse regio en doet suggesties om beter met de beschikbare ruimte om te gaan.
  4. Extra bezuinigen voor het duurste hockeyveld van Nederland?
    9 oktober 2020, gaat in op de bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd om dit plan van 5,9 miljoen te financieren.

We snappen dat in coalities soms concessies moeten worden gedaan maar hopen dat Groen Links in dit dossier opkomt voor haar kernwaarden!