Extra bezuinigen voor het duurste hockeyveld van Nederland?
Gold scale

Extra bezuinigen voor het duurste hockeyveld van Nederland?

Het inrichtingsplan Roomburgerpark is door het College gepromoveerd tot speerpunt van nieuw beleid. In de concept-programmabegroting die op 12 november wordt behandeld in de gemeenteraad is te lezen dat dit plan (met een investering van 5,9 miljoen het duurste hockeyveld van Nederland) vanaf 2023 de gemeente jaarlijks 346.000 euro zal kosten. Om plannen van deze categorie door te laten gaan zullen bovenop de bestaande bezuinigingen extra bezuinigingen nodig zijn.

Hieronder een selectie van de extra bezuinigingen die nodig zijn. De complete lijst is te lezen via deze link. Opvallend in onderstaande tabel is dat dit allemaal bezuinigingen zijn op sport, cultuur, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. In de complete lijst is te zien dat er ook gekort wordt op budgetten vanwege historische onderbesteding, terwijl het de vraag is of in de toekomst er ook sprake zal zijn van onderbesteding als gevolg van de coronacrisis (o.a. schuldhulpverlening, ondersteuning niet-actieven).