Inrichtingsvoorstel in het kort

De gemeente wil een vierde hockeyveld van 6.000 m2 plastic aanleggen in het groene Roomburgerpark (5027 m² kunstgras veld plus verplichte uitloopstroken en hekken). Voor dit veld worden minstens 67 bomen gekapt en verdwijnen duizenden vierkante meters openbaar groen. Het park krijgt daardoor hoge hekwerken, lichtmasten en geluidsoverlast. Een heel andere beleving voor de parkbezoeker. 

Dit “inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark” kost de gemeente miljoenen in tijden van bezuinigingen. Dit gebeurt tegen de zin van een grote meerderheid van de buurtbewoners in. De ruimte in Leiden, één van de meest versteende gemeenten van Nederland, staat ernstig onder druk. Wij hechten er waarde aan dat de inwoners van Leiden de ruimte hebben om te recreëren in stadsparken.  

Leidens “groenste college ooit” staat op het punt om dit kostbare, niet-duurzame inrichtingsvoorstel door te zetten. Alleen samen houden wij dit tegen, met een referendum. 

Referendum op de voet volgen? Wordt lid van de Facebookgroep Referendum Roomburgerpark

Wilt u meer informatie over het plan ga dan naar Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburg en haar effecten.