Nawoord op inrichtingsbesluit De Vliet

Geen verhuizing van de hockey naar de Vliet

Op 31 mei heeft wethouder Paul Dirkse zijn besluit toegelicht aan de Vrienden van het Roomburgerpark om verhuizing van de hockeyclub naar de Vliet als variant te schrappen. Het besluit is daarna gecommuniceerd in een brief aan de raad met bijlage. Wij waarderen het zeer dat de wethouder ons vooraf op de hoogte heeft gesteld.

De haalbaarheidsstudie naar uitbreiding van de hockey zal worden uitgevoerd op basis van uitbreidingsscenario’s binnen de Professoren- en Burgemeesterswijk. Hierbij worden het Roomburgerpark, het Trigon-terrein aan de Cronesteynkade en het terrein bij de Lorentzschool betrokken (nu bestemd voor woningbouw).

Plussen en minnen

Het besluit heeft voor ons plussen en minnen.

Positief vinden wij dat uitbreiding naar 5 hockeyvelden geen hard uitgangspunt is voor de Gemeente. Uitbreiding naar 4 velden is ook een serieuze variant. Dit blijkt ook uit de variantenstudie die de Gemeente voor de Vliet heeft laten uitvoeren. Ook vinden wij het positief dat de wethouder ons heeft verteld dat draagvlak in de buurt zwaar zal meewegen bij het bepalen van de haalbaarheid.

Een minpunt vinden wij uiteraard dat scenario’s afvallen waarin het Roomburgerpark gespaard blijft.

Hoe nu verder?

De Gemeente zal voor de zomervakantie een kick-off -bijeenkomst organiseren waarin alle betrokken worden bijgepraat over de stand van zaken en de aanpak van het onderzoek. Na de vakantie gaat het onderzoek echt van start. De doorlooptijd is een half jaar. Een besluit wordt aan het eind van dit jaar verwacht. Het onderzoek wordt geleid door Peter Stokkermans die eerder projectmanager was van herinrichting van het winkelgebied bij de Aalmarkt.

Nieuwsbrief 02 Vrienden van het Roomburgerpark – 31 maart 2018

Inhoud

 1. Onderzoek van de Gemeente
 2. Buurt enquête
 3. Politieke partijen over het park

Wil je op de hoogte blijven?

Like onze Facebook-pagina of meld je aan voor onze nieuwsbrief via het contactformulier.

Reactie op projectopdracht haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey

Acht VVE’s en de Vrienden van het Roomburgerpark hebben een gezamenlijke reactie geformuleerd op de projectopdracht. In de reactie worden aanvullende suggesties gedaan voor de aanpak van het onderzoek:

 • opnemen van “goede ruimtelijke ordening” als haalbaarheidscriterium
 • onderzoek naar nut en noodzaak van uitbreiding van de hockeyclub
 • Uitwerking van 3 extra scenario’s

Nieuw Roomburgpark: Oude wijn in nieuwe zakken?

De initiatiefnemers van het Third Place plan hebben een glossy website gemaakt voor de promotie van hun plan: nieuwroomburgpark.nl.

Enkele citaten van de website

 •  “Door de bestaande ruimte in Roomburgpark slimmer in te richten kunnen we ruimte vrij maken. Deze ruimte benutten we om een extra hockeyveld aan te leggen en nieuwe kleinere sportvoorzieningen voor ongebonden sporten en de tennis te creëren.”
 • “De verbinding (tussen Lorentzschool en park) kan versterkt worden door de aangelegen van Vollenhovenkade te laten vervallen en de speelomgeving direct aan te sluiten op het park. Hierdoor ontstaat extra ruimte voor groen.”
  N.B. Cursieve tekst is door ons voor de leesbaarheid toegevoegd
 • “Er moet in deze situatie een andere oplossing worden gekozen voor het schoolgerelateerde verkeer. Bijvoorbeeld in de vorm van een verkeerslus en/of Verkeer en Parkeren via ingang Kanaalweg”.
 • “Aanvullend op het verplaatsen van de ingang naar de Kanaalweg is er een mogelijkheid om een parkeergarage onder het park te realiseren en deze ook te voet bereikbaar te maken via de van Vollenhovenkade.”
 • “Een centrale ondergrondse sportzaal te realiseren het centrale hart van de wijk, en de toegang voor auto’s vanuit de kanaalweg realiseren.”

De plantekening

De getoonde plantekening op de website is exact dezelfde als de tekening die is gebruikt in het third place plan dat vorig jaar is gepubliceerd, inclusief de annexatie van de private binnentuinen tussen de Oppenheimstraat, Moddermanstraat en Scholtenstraat. Alle hierboven geciteerde punten stonden er al in. Alleen het laatste punt, de ondergrondse sportzaal, is toegevoegd. Dit oogt als een poging bewoners van de Oppenheimstraat te winnen voor het plan (hier staan nu 2 nieuwe gymzalen gepland op de oude locatie van de Josephschool).

Onze conclusie: oude wijn in nieuwe zakken.

Kijkt u ook nog eens naar onze ideeën voor een mooier park die wij vorig jaar hebben gepresenteerd.

 

 

Projectopdracht haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey

Het College van B&W heeft op 20 maart 2018 deze projectopdracht haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey goedgekeurd (zie de besluitenlijst). Opvallend is dat niet alleen uitbreiding in het Roomburgerpark wordt onderzocht, maar ook (gelijktijdig) uitbreiding op Sportpark de Vliet.

 

Bijlage van het plan is onderstaande notitie

Gespreksverslagen voorbereiding onderzoek uitbreiding hockey in de wijk

De gemeente heeft eind november alle partijen gesproken die een belang hebben bij de uitbreidingsplannen van de hockeyvereniging (ook de Vrienden van het Roomburgerpark).  In dit document vind je de verslagen van die besprekingen.