Je bekijkt nu Wat doen de partijen met uw referendumstem?

Wat doen de partijen met uw referendumstem?

Vorig jaar wilde de gemeente Leiden in het Roomburgerpark een extra hockeyveld aanleggen. Bij het referendum in maart 2021 stemde een ruime meerderheid van de Leidenaren tegen dit plan. De gemeente heeft het plan daarom afgeblazen, maar de hockeyclub wil nog steeds een extra hockeyveld. 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vroegen wij de politieke partijen hoe zij de toekomst van het Roomburgerpark zien. Ook stelden we ze vragen over de bescherming van parken en biodiversiteit in Leiden. Hier een paar opvallende antwoorden: 

  • D66 en PvdA sluiten nog steeds niet uit dat de hockeyclub kan uitbreiden in het Roomburgerpark
  • GroenLinks heeft haar standpunt gewijzigd en is nu tegen een extra hockeyveld in het park. 
  • Een meerderheid van de gemeenteraad is nu vóór het idee om de Leidse parken een beschermde monumentale status te geven. 

Wat willen de partijen met het Roomburgerpark? 

De Partij voor de Dieren, de Socialistische Partij, Partij Sleutelstad, de ChristenUnie, Leiden Participeert en nieuwkomer Klimaatactie Nu staan pal voor het groene park. Dat geldt inmiddels ook voor GroenLinks. Deze partijen zeggen: “Het parkdeel met de bestemming groen moet te allen tijde de groene bestemming behouden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk”. 

D66, PvdA, CDA en Studenten voor Leiden laten, ondanks de referendumuitslag, ruimte om een deel van het groene park op te offeren voor andere functies (bijvoorbeeld voor hockey). Zij zeggen: “Het parkdeel met de bestemming groen moet in beginsel groen blijven. Bestemmingswijziging is uitsluitend toegestaan wanneer het groen wordt gecompenseerd.” Met die redenering probeerde de gemeente vorig jaar het extra hockeyveld in het Roomburgerpark door te drukken. De drie partijen lijken dus weinig waarde te hechten aan de referendumuitslag. 

De VVD vond het niet nodig om haar plannen met het Roomburgerparkpark te delen met de Leidse kiezers. Bekend is dat de VVD in het verleden een groot voorstander was van een extra hockeyveld in het groene Roomburgerpark. 

Aan u de keus, maar ons advies is: Stem op een partij die de referendumuitslag respecteert en echt opkomt voor openbaar groen! 

Wat zeggen de partijen over openbaar groen en biodiversiteit? 

Zeventien Leidse wijkverenigingen en actiegroepen hebben samen deze twee stellingen opgesteld over openbaar groen en biodiversiteit in Leiden. 

  1. Leiden beschermt het bestaande openbaar groen in de parken. Deze krijgen een beschermde monumentale status. 
  1. Leiden laat de biodiversiteit aantoonbaar toenemen (conform eerdere adviezen van de Leidse Milieuraad in 2020). 

Wij vroegen de politieke partijen naar hun mening over de stellingen. 

De meeste politieke partijen steunen allebei de stellingen. Zij zijn dus vóór een beschermde status van de Leidse parken en vóór actie van de gemeente om te zorgen voor meer biodiversiteit in Leiden. 

Wat ons betreft voegen de partijen de daad bij het woord, en komen de twee stellingen direct in het nieuwe coalitieakkoord! De VVD heeft als enige niet gereageerd op de stellingen. Van de andere partijen zijn alleen de PvdA en Studenten voor Leiden het niet eens met beide stellingen; die partijen steunen alleen de tweede stelling. 

Meer informatie? 

Lees de toelichting van de partijen op elke vraag: 

  1. Vraag 1 – Toekomst Roomburgerpark 
  1. Vraag 2 – Beschermde status Leidse parken  
  1. Vraag 3 – Meer biodiversiteit in Leiden