Je bekijkt nu Verkiezingsenquête: Studenten voor Leiden

Verkiezingsenquête: Studenten voor Leiden

Wij stelden in de aanloop naar de verkiezingen alle partijen vragen over de toekomst van het Roomburgerpark, de bescherming van Leidse parken en de verbetering van de biodiversiteit in Leiden. Deze antwoorden ontvingen wij van de Studenten voor Leiden (SVL).

Over de toekomst van het Roomburgerpark zegt SVL het volgende:

  • Het parkdeel met de bestemming groen moet in beginsel groen blijven. Bestemmingswijziging is uitsluitend toegestaan wanneer het groen wordt gecompenseerd. 

SVL is het NIET eens met de stelling:

  • Leidse stadsparken moeten een beschermde monumentale status krijgen

SVL is het WEL eens met de stelling:

  • Leiden moet de biodiversiteit aantoonbaar laten toenemen

ontvingen wij geen antwoorden.

Een toelichting op de antwoorden vindt u via deze link.