Je bekijkt nu Verkiezingsenquête: Klimaat Actie Nu

Verkiezingsenquête: Klimaat Actie Nu

Wij stelden in de aanloop naar de verkiezingen alle partijen vragen over de toekomst van het Roomburgerpark, de bescherming van Leidse parken en de verbetering van de biodiversiteit in Leiden. Deze antwoorden ontvingen wij van Klimaat Actie Nu.

Over de toekomst van het Roomburgerpark zegt Klimaat Actie Nu het volgende:

  • Het parkdeel met de bestemming groen moet te allen tijde de groene bestemming behouden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk

Klimaat Actie Nu is het eens met deze stellingen:

  • Leidse stadsparken moeten een beschermde monumentale status krijgen
  • Leiden moet de biodiversiteit aantoonbaar laten toenemen

Lees de toelichting op hun antwoorden via deze link.