Variant de Bruijne beoordeeld

Variant de Bruijne beoordeeld

Tijdens de 3e bijeenkomst die de Wijkvereniging heeft georganiseerd over de toekomst van het Roomburgerpark (13 juni 2018) kwam de zogenaamde variant de Bruijne ter sprake. Deze was ingebracht door Jan de Bruijne van Ouderencontact Profburgwijk. De variant houdt in dat 2 hockeyvelden dwars op de Vollenhovenkade worden geplaatst, waarbij water van de sloot onder de velden doorloopt (zie de foto hieronder). Alle aanwezigen vonden dit een interessante variant om te verkennen in het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente. Ook de Vrienden van het Roomburgerpark en de VVE’s van de omliggende appartementencomplexen zouden deze optie bestuderen.

Wij hebben dit inmiddels gedaan. Wij vonden het op papier een sympathieke variant. Na inspectie ter plekke zagen wij de keerzijde. Als deze variant wordt uitgevoerd moeten minimaal 63 bomen worden gekapt, waarvan 54 aan het Heempad (langs het hockeyveld) en 9 aan de Vollenhovenkade.

Voor 42 van deze bomen moet een kapvergunning worden aangevraagd omdat ze een stamomtrek hebben van meer dan 45 cm en in de openbare ruimte staan. De verdeling is als volgt:

  • 24 bomen hebben een stamomtrek van 45-100 cm
  • 10 bomen hebben een stamomtrek van 100-200 cm
  • 8 bomen hebben een stamomtrek van meer dan 2 meter (!)

Foto’s van de bomen in kwestie zijn te zien boven- en onderaan dit bericht. Wij vinden dit in ieder geval een veel te ingrijpende aantasting van het groen voor het aanleggen van een extra hockeyveld en zullen deze variant niet steunen. Daar komt nog bij dat niet goed is te zien waar het multifunctionele clubgebouw geplaatst kan worden omdat potentiële ruimte wordt opgeslokt door het extra veld. Dit zal dan zeker nog gevolgen hebben voor de speeltuin en/of het omliggende groen van het park.

Variant de Bruijne
Aanzicht van sloot langs Vollenhovenkade vanaf de Hazewinkelstraat
Aanzicht vanaf schoolplein
Aanzicht vanaf hoek Asserstraat bij de ingang van de hockeyclub