Je bekijkt nu Tegenstem referendum wint in heel Leiden

Tegenstem referendum wint in heel Leiden

De gemeente heeft de stemuitslagen per stembureau gepubliceerd. Deze zijn interessant want deze geven een indicatie van de stemming per wijk. Er zijn al een paar opmerkelijke conclusies te trekken:

  1. In alle wijken en alle districten heeft de tegenstem overtuigend gewonnen.
  2. Er is geen duidelijk verschil tussen wijken die dicht bij het park liggen en wijken die veraf liggen.

Het lijkt erop dat het referendum wijk overstijgende thema’s heeft geraakt: bescherming van openbaar groen en doelmatige besteding van gemeentelijke financiën.

Toelichting

Op ons verzoek heeft Thijs Vos een analyse gemaakt van de cijfers. Hij deed dit door de uitslagen van de stembureaus te relateren aan de wijken waarin ze liggen. Zo kon hij een inschatting maken van het stemgedrag per district en per wijk. Het betreft een grove indicatie want Leidenaren mochten ook buiten hun eigen wijk hun stem uitbrengen.

De eerste conclusies:

  • Bij alle districten scoorde de tegenstem minimaal 60 %
  • Op wijk/buurtniveau varieerde het aantal tegenstemmen tussen 56 en 74 %
  • Er is geen duidelijk verschil tussen wijken die dicht bij het park liggen en wijken die veraf liggen.

In de figuur bovenaan dit bericht is de tegenstem geplot op de wijken. Van de grijs gekleurde wijken zijn geen data bekend omdat daar geen stembureaus zijn.

Uitslagen per district
Uitslagen per wijk / buurt