Tegenstanders wijksportpark bepleiten lager campagnebudget referendum
Gold scale

Tegenstanders wijksportpark bepleiten lager campagnebudget referendum

De tegenstanders van het wijksportpark Roomburgerpark bepleiten een lager campagnebudget voor het referendum in maart. Tijdens de Tweede-Kamer-verkiezingen in maart wordt een referendum georganiseerd over de aanleg van een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark. Voor het voeren van campagne wil het College 100.000 euro ter beschikking stellen. De tegenstanders van het plan stellen voor het campagnebudget met 25 % te verlagen. 

Zij motiveren dit als volgt: “Er is al genoeg geld over de balk gegooid voor dit slechte plan. Aan participaties die een wassen neus waren is tot nu toe 264.000 euro besteed en de organisatie van het referendum kost 230.000 euro. Gelukkig kan Leiden met het stemmen TEGEN dit onzalige plan 4,5 miljoen euro besparen. Dit geld kan beter besteed worden.” 

De campagnefinanciering wordt 21 januari besproken in de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. 28 januari volgt een besluit in de gemeenteraad. 

Bijlage: brief aan de gemeenteraad