Te onpartijdig bij referendum

Leidsch Dagblad 15-9-2021. Lees het artikel via deze link.

Waar gaat dit over?

Het College schreef in augustus een brief met haar evaluatie van het referendum. In de brief betreurt het college dat zij geen inhoudelijke campagne heeft gevoerd tijdens het referendum. Het College zag daar vanaf naar aanleiding van een advies van de Referendumkamer. De Referendumkamer vond het onwenselijk dat het College dit zou doen omdat het inrichtingsvoorstel voor zich spreekt en het geven van toelichting daarop met een heel palet aan communicatiemiddelen (wat het College wilde) afbreuk zou doen aan de objectiviteit en neutraliteit die van het College wordt verwacht tijdens het referendum. In haar meest recente brief gaat het College dus in tegen het advies van de Referendumkamer.

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen