Je bekijkt nu Verkiezingsenquête: PvdA

Verkiezingsenquête: PvdA

Wij stelden in de aanloop naar de verkiezingen alle partijen vragen over de toekomst van het Roomburgerpark, de bescherming van Leidse parken en de verbetering van de biodiversiteit in Leiden. Deze antwoorden ontvingen wij van de PvdA.

Over de toekomst van het Roomburgerpark zegt de PvdA het volgende:

  • Het parkdeel met de bestemming groen moet in beginsel groen blijven. Bestemmingswijziging is uitsluitend toegestaan wanneer het groen wordt gecompenseerd. 

De PvdA is het NIET eens met de stelling:

  • Leidse stadsparken moeten een beschermde monumentale status krijgen

De PvdA is het WEL eens met de stelling:

  • Leiden moet de biodiversiteit aantoonbaar laten toenemen

Lees de toelichting op hun antwoorden via deze link.