Je bekijkt nu Verkiezingsenquête: Partij voor de Dieren

Verkiezingsenquête: Partij voor de Dieren

Wij stelden in de aanloop naar de verkiezingen alle partijen vragen over de toekomst van het Roomburgerpark, de bescherming van Leidse parken en de verbetering van de biodiversiteit in Leiden. Deze antwoorden ontvingen wij van de Partij voor de Dieren.

Over de toekomst van het Roomburgerpark zegt de Partij voor de Dieren het volgende:

  • Het parkdeel met de bestemming groen moet te allen tijde de groene bestemming behouden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk

Partij voor de Dieren is het eens met deze stellingen:

  • Leidse stadsparken moeten een beschermde monumentale status krijgen
  • Leiden moet de biodiversiteit aantoonbaar laten toenemen

Lees hun toelichting op de antwoorden via deze link.