Organisatie definitief verzoek referendum Roomburgerpark
College van burgemeester en wethouders gemeente Leiden

Organisatie definitief verzoek referendum Roomburgerpark

Collegebesluit 20.0572

In de vergadering van 10 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het inleidend referendumverzoek over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark. Nu start de volgende fase. In deze fase kan er een definitief verzoek tot het houden van een referendum worden ingediend. Dit kan via het plaatsen van een handtekening op een handtekeninglijst of via het inzenden van een ondersteuningsverklaring met gebruikmaking van DigiD door stemgerechtigde Leidenaren. Als er minimaal 5.000 ondersteunende handtekeningen worden ingeleverd, kan de raad besluiten tot het houden van een referendum over dit onderwerp. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om zeven locaties aan te wijzen als locaties waar handtekeningenlijsten beschikbaar worden gesteld en inwoners hun handtekening kunnen zetten. In elk geval gaat het om de locaties: Stadskantoor, het kantoor van Beheer op de Admiraal Banckertweg en het kantoor van DZB aan de Le Pooleweg. De vier overige locaties worden nog bekend gemaakt. Daarnaast stelt het college aan de raad voor om de termijn van zes weken waarbinnen kiesgerechtigden ondersteuningsverklaringen kunnen indienen, te laten starten op maandag 7 december 2020.

Bron: Collegebesluiten 17 november 2020