Kids kunnen weer energie kwijt

Een interview met voorzitter Bas Pietersen van LHC Roomburg in het Leids Nieuwsblad van 14 mei 2020. Het interview is te lezen via deze link.

Pietersen zegt in het interview dat de vereniging een vierde veld krijgt in het park, als ware hier sprake van een zekerheid. Naar aanleiding hiervan stuurden wij onderstaande vragen naar de projectleider van de gemeente:

1. Is door de gemeente reeds toegezegd aan de hockeyclub dat het een 4e veld krijgt in het park? Zo ja, door wie en wanneer? Is er sinds de laatste werkgroepbijeenkomst contact geweest tussen de gemeente en de hockeyclub?

2. Is het uitgangspunt nog van kracht dat er eerst een inrichtingsplan wordt gemaakt, en dat dit inrichtingsplan vervolgens ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op basis van criteria die zijn vastgelegd in een amendement?

3. Hoe verhoudt het interview van Bas Pieterse zich tot de communicatieafspraken in de cocreatiewerkgroep, waarin is afgesproken tot 27 mei niet met de pers te praten over het inrichtingsplan?

4. Mogen andere werkgroepleden nu ook voor 27 mei praten over een 4e veld in het park?

5. Is het uitgangspunt nog van kracht dat een eventueel 4e veld een openbaar multifunctioneel veld wordt of gaat het nu om een hockeyveld?

Zo gauw wij nieuws hebben van de gemeente brengen we u op de hoogte.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *