Hoe inspreken?

Op dinsdag 22 september is er mogelijkheid om in te spreken bij de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. De Raadscommissie vergadert vanaf 20:00 in het gebouw van het Hoogheemraadschap van Rijnland (Archimedesweg 1, 2333 CM te Leiden). 

Inspreken kan op drie manieren:

  1. live ter plekke
  2. via een ingezonden brief
  3. via een ingezonden video-bestand (zie de instructie van de gemeente)

Hoe dit in zijn werk gaat is na te lezen op de website van de gemeente. De gemeente raadt aan om inspraak per brief of video uiterlijk vijf dagen van te voren toe te sturen (dat is dus uiterlijk donderdag 17 september).

Wij raden u sterk aan gebruik te maken van uw recht van inspreken!