Het ‘third place’ plan

Planschets van het ‘third place’ plan (klik op de afbeelding om te vergroten)

Het ‘third place’ plan is door de hockeyvereniging voor het eerst gepresenteerd in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving op 31 augustus 2017. Dit deed de vereniging als inspraakreactie op het Contourenplan Buitensportaccommodaties. Het plan is mede ondertekend door tennisclub Roomburg, Kinderopvang ’t Kasteel en de Lorentzschool. Je kunt het plan lezen via deze link.

Bijlagen bij het plan zijn Roomburg: een third place voor Leiden, waarin de hockeyvereniging tracht te onderbouwen dat zij een wijkclub is en  informatie over toepassing van het third place concept op andere locaties.

Bestudering van de bijgeleverde planschets leert dat in het plan zowel de hockeyvereniging als de tennisvereniging uitbreiden in het bestaande park, en dat in een poging tot groencompensatie de Van Vollenhovenkade wordt afgesloten en een bestemming van groen en water krijgt.

De Vrienden van het Roomburgerpark en de VVE’s van de Oppenheimstraat, Moddermanstraat, Scholtenstraat en Asserstraat hebben zich zeer kritisch over het plan uitgelaten in een brief aan de Raadscommissie en een brief aan de Gemeenteraad. Kern van de kritiek is dat in het plan openbaar groen wordt geofferd om een sportclub te laten uitbreiden terwijl elders in de stad velden nauwelijks bespeeld worden.