Contourenplan Buitensportaccommodaties

Het Contourenplan Buitensportaccommodaties  bevat plannen voor de huisvesting van buitensporten in Leiden. Hoofdpunten uit het plan zijn: intensief gebruik van sportparken, multifunctioneel gebruik, toegankelijkheid voor de wijk en voor ongebonden sporters en één multifunctioneel gebouw per sportpark.

In het plan stelt de Gemeente voor om hockeyvereniging te verhuizen naar de Vliet zodat zij daar kan groeien naar een vereniging met 5 velden. De hockeyvereniging zag dit niet zitten en presenteerde op 31 augustus 2017 een eigen plan in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving, het zogenaamde third place plan. Het plan is op 31 augustus 2017 en op 21 september 2017 besproken in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving (zie verder de Gemeente website). Hier is ook het alternatief van de hockeyclub besproken. Vervolgens is het Contourenplan besproken in de Gemeenteraad van 28 september 2017. Het Contourenplan is hier vastgesteld. Tevens zijn er twee voor het Roomburgerpark belangrijke moties aangenomen:

  1. Een motie van D66: geef het plan van de hockeyclub een kans en voer een haalbaarheidsonderzoek uit.
  2. Een motie van Groen Links: houd het oppervlakte sportareaal in stand, maak er desnoods groen van (de motie is bedoeld tegen het volbouwen van sportvelden).

De Vrienden van het Roomburgerpark en de VVE’s van de Oppenheimstraat, Moddermanstraat, Scholtenstraat en Asserstraat hebben zich zeer kritisch uitgelaten over de plannen van de hockeyclub in een brief aan de Raadscommissie en een brief aan de Gemeenteraad. Kern van de kritiek is dat in het plan openbaar groen wordt geofferd om een sportclub te laten uitbreiden terwijl elders in de stad velden nauwelijks bespeeld worden.

Het Contourenplan Buitensportaccommodaties  bevat plannen voor de huisvesting van buitensporten in Leiden. Hoofdpunten uit het plan zijn: intensief gebruik van sportparken, multifunctioneel gebruik, toegankelijkheid voor de wijk en voor ongebonden sporters en één multifunctioneel gebouw per sportpark.

In het plan stelt de Gemeente voor om hockeyvereniging te verhuizen naar de Vliet zodat zij daar kan groeien naar een vereniging met 5 velden. De hockeyvereniging zag dit niet zitten en presenteerde op 31 augustus 2017 een eigen plan in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving, het zogenaamde third place plan. Het plan is op 31 augustus 2017 en op 21 september 2017 besproken in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving (zie verder de Gemeente website). Hier is ook het alternatief van de hockeyclub besproken. Vervolgens is het Contourenplan besproken in de Gemeenteraad van 28 september 2017. Het Contourenplan is hier vastgesteld. Tevens zijn er twee voor het Roomburgerpark belangrijke moties aangenomen:

  1. Een motie van D66: geef het plan van de hockeyclub een kans en voer een haalbaarheidsonderzoek uit.
  2. Een motie van Groen Links: houd het oppervlakte sportareaal in stand, maak er desnoods groen van (de motie is bedoeld tegen het volbouwen van sportvelden).

De Vrienden van het Roomburgerpark en de VVE’s van de Oppenheimstraat, Moddermanstraat, Scholtenstraat en Asserstraat hebben zich zeer kritisch uitgelaten over de plannen van de hockeyclub in een brief aan de Raadscommissie en een brief aan de Gemeenteraad. Kern van de kritiek is dat in het plan openbaar groen wordt geofferd om een sportclub te laten uitbreiden terwijl elders in de stad velden nauwelijks bespeeld worden.

Geef een antwoord