Je bekijkt nu Grote Ratelaar

Grote Ratelaar

De Grote ratelaar, Rhinanthus angustifolius is in het Roomburgerpark te zien. Het is bijzonder dat hij hier wordt aangetroffen.

Hij groeit langs de oever van de sloot langs de Van Vollenhovekade, dichtbij de flat. Het is een eenjarige half parasiet uit de bremraapfamilie (Orobanchaceae). De plant heeft groene bladeren die belangrijk zij voor de fotosynthese. Als half parasiet is hij voor de opname van voedselproducten uit de bodem afhankelijk van grassen. Het is heel belangrijk dat zijn grassige omgeving niet veranderd. Immers ook de zaden van deze plant moeten in een goede omgeving (als hier is) kunnen kiemen en uitgroeien tot nieuw planten.

De grote ratelaar komt van nature voor in vochtige, matig voedselrijke graslanden. De soort heeft erg geleden onder de intensivering van de landbouw. Tegenwoordig komt men de grote ratelaar weer meer tegen.

Opvallend is dat op plaatsen waar deze ratelaar groeit vaak na verloop ook orchideeën verschijnen, nl. de rietorchis, Dactylorhiza majalis. Dat gebeurt hopelijk ook hier!