Je bekijkt nu Verkiezingsenquête: D66

Verkiezingsenquête: D66

Wij stelden in de aanloop naar de verkiezingen alle partijen vragen over de toekomst van het Roomburgerpark, de bescherming van Leidse parken en de verbetering van de biodiversiteit in Leiden. Deze antwoorden ontvingen wij van D66.

Over de toekomst van het Roomburgerpark zegt D66 het volgende:

  • Het parkdeel met de bestemming groen moet in beginsel groen blijven. Bestemmingswijziging is uitsluitend toegestaan wanneer het groen wordt gecompenseerd. 

D66 is het eens met deze stellingen:

  • Leidse stadsparken moeten een beschermde monumentale status krijgen
  • Leiden moet de biodiversiteit aantoonbaar laten toenemen (met kanttekeningen)

Lees de toelichting op hun antwoorden via deze link.