Je bekijkt nu 8 april: behandeling referendum in de gemeenteraad

8 april: behandeling referendum in de gemeenteraad

Op 8 april bespreekt de gemeenteraad het referendum en de gevolgen daarvan voor het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark. De raadszitting start om 19:00.

Meer informatie vindt u via deze link. U kunt via de link ook de raadsbehandeling live via internet volgen.

Op de agenda staan:

  • agendapunt 9: 21.0017 Rechtmatigheid referendum raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark
  • agendapunt 10: RV 20.0088 Reflectie op referendum over inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark
  • agendapunt 11: RV 20.0088 Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark (alleen stemming raadsvoorstel)