Roomburgerpark Forever

• Een park met een open structuur.
• Wij zijn voorstander van een park dat qua beplantingvariatie meegroeit met de jaargetijden.
• Toegangshek tot de hockeyclub weg en daarmee (?) meer mogelijkheden tot het maken van een langere wandeling in het wijkpark.
• Een romantisch wandelpark met wat meanderende paden tussen bomen en struiken door. Ook geschikt voor rollators en scootmobielen.
• Een paar picknicktafels.
• Een oplossing voor het JOP, in ieder geval vervanging van de zeecontainer door een minder resonerend materiaal.
• Daarbij een open grasveld om een balletje te trappen, te spelen, met groepen wat te doen
• Multifunctioneel buurt- en clubhuis.
• Het moet een buurtpark blijven en geen sportpark worden. Nu is al meer dan 50% van het totale oppervlak bestemd voor sportbeoefening.

Buurttuin Zoete Aarde in Zoetermeer

Een indrukwekkend voorbeeld vind ik Buurttuin Zoete Aarde. Het is een grote stadstuin in Zoetermeer met een oppervlakte van ongeveer 1 hectare. Deze wordt geheel gerund door vrijwilligers (70 personen!). Je vindt er een boomgaard, een openbare bloemen- en kruidentuin, schooltuinen, volkstuinen, een kippenren en bijenkasten.

Het is natuurlijk een illusie te denken dat iets op deze schaal mogelijk is in het Roomburgerpark. Bovendien hebben schooltuinen en volkstuinen al een onderdak gevonden in Cronesteyn. Wel kan je er onderdelen uit pikken en op kleine schaal in ons park toepassen, pak hem beet op een schaal van 10-20 %. Ik denk dan met name aan de boomgaard met fruitbomen en de openbare bloemen- en kruidentuin waar buurtbewoners zelf mogen plukken.

Polderpark Cronesteyn

Op de “Groene Kaart Leiden” (kaart.leiden.nl) is zichtbaar dat het groen langs de Rijn-Schiekanaal het Roomburgerpark, Cronesteyn en De Bult met elkaar verbind. Zover deze parken elkaar niet al versterken qua flora en fauna goed om aansluiting te zoeken met deze parken. Qua beleving vind ik Cronesteyn daarbij een goed voorbeeld: ruimte voor natuur, water en ongebonden te sporten. Uiteraard vertaald naar de schaalgrote van het Roomburgerpark.

‘Een park waar niets hoeft”

Wanneer ik op YouTube bovenstaande titel intik, krijg ik het volgende filmpje dat de lading dekt van mijn idee over een ruimte waar iedereen, jong en oud, vrij is om binnen/buiten te komen en de tijd invult zoals iedereen dat zelf wil. Dat gaat SCHAARS en UNIEK worden. Overal moet gegeten, gedronken en “geëntertaind” worden. Voor rust gaat men op joga ofzo.

Welk park vormt een goed voorbeeld voor de toekomst?

Beste Parkvrienden, de Gemeente gaat in de komende periode scenario’s uitwerken voor het park. Aan ons is gevraagd voorbeelden aan te dragen van parken waaraan het Roomburgerpark zich kan spiegelen. Wij vragen u met ons mee te denken. Ingevulde voorbeelden van anderen vindt u via deze link.

U vult het formulier als volgt in:

  • URL (optioneel): web-adres waar meer informatie te vinden is over het park
  • Titel (verplicht): de kop boven uw bijdrage
  • Auteur / maker (verplicht): uw naam
  • Postcategorie (verplicht): u kiest hier “6. Welk park vormt een goed voorbeeld voor de toekomst?”
  • Inhoud (verplicht): u licht toe welk park u mooi vindt en waarom. U kunt in dit veld ook een linkje opnemen naar een Youtube-filmpje
  • Upload een afbeelding (optioneel): u kunt maximaal 5 foto’s in uw bericht plaatsen die uw verhaal illustreren

Druk vervolgens op de button “Verstuur bericht”.

Wilt u meer dan 1 keer bijdrage plaatsen druk dan na het versturen van het bericht op “Formulier opnieuw instellen”.

[user-submitted-posts]

[usp-reset-button]

 

Korte terugkoppeling werkgroepbijeenkomst 17 september

Maandag 17 september heeft de 1e werkgroepbijeenkomst plaatsgevonden van het Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg, zeer toepasselijk in de Vredeskerk. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de wijk, de sportclubs, de Gemeente en andere belanghebbenden die meedenken over de plannen.

Tijdens deze bijeenkomst werd ingegaan op 3 vragen:

  1. Wat vindt u goed aan het park en wilt u behouden?
  2. Wat vindt u waardeloos aan het park en wilt u verbeteren?
  3. Wat mist u aan het park en moet worden toegevoegd?

Alle werkgroepdeelnemers hadden deze vragen voorbereid en konden deze tijdens de bijeenkomst toelichten. De Wijkvereniging, de Vrienden van het Roomburgerpark en de Initiatiefgroep Nieuw Roomburgpark hadden hun input vooraf gepubliceerd op hun websites. Ook bewoners uit de wijk hadden van tevoren over de vragen nagedacht. Een inhoudelijk verslag verschijnt binnenkort op de website van de Gemeente. Het verslag zullen we ook via onze website toegankelijk maken.

De volgende bijeenkomst zal eind oktober / begin november plaats vinden. Tijdens deze bijeenkomst zal de Gemeente scenario’s presenteren voor de toekomst van het park. Wij kunnen hiervoor nog beperkte input leveren waarop we terugkomen in een apart bericht op deze site.

Bijstelling Projectopdracht Haalbaarheidsonderzoek

De projectopdracht voor het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg is herschreven en opnieuw vastgesteld door het College. Belangrijkste wijziging is dat scenario de Vliet niet meer wordt onderzocht. Ook de planning is geactualiseerd. Zie: