Handen af van vrije ruimte – Toekomst

Het zou fijn zijn als de sportfaciliteiten blijven, maar niet als zij uitbreiden ten koste van de andere belangrijke functies van het park, waardoor velen in de buurt juist minder buiten zouden komen, minder zouden bewegen, minder aanspraak zouden hebben en er minder vogels, natuur, ruimte en zuurstof zou overblijven om van te genieten. Deze zaken moeten alle voor de wijk behouden blijven. Sportliefhebbers uit de verre omgeving moeten niet ons park bevolken ten koste van de wijkbewoners, laat de gemeente voor hen in hun eigen wijk iets realiseren, dat beperkt meteen onnodige autoritjes, onnodige verkeersdruk en milieubelasting.

Handen af van vrije ruimte – Sport

Sport en bewegen houdt in dat ieder op zijn eigen niveau en eigen manier gezond in beweging is. Voor de jonkies is dat vrij rennen en springen, natuur verkennen, de speeltuin, en als ze iets groter worden ook de bestaande sportfaciliteiten. Behalve sport is het voor vele volwassenen wandelen (ook met de kinderen) of hond uitlaten. Voor onze oudere buurtbewoners kan sport en bewegen soms nog tennis zijn en voor een enkeling zelfs hockey, waarbij de sociale interactie even belangrijk is als het bewegen zelf, maar voor het merendeel van onze ouderen is een stukje wandelen (al dan niet met hond en/of rollator en een praatje onderweg) het maximaal haalbare. Als het vrije deel van het park verder wordt ingeperkt, wordt deze mogelijkheid hun afgepakt en gaan ze echt niet opeens op vaste uren aan een sportclubje meedoen, waarmee ze dus de facto nog veel minder bewegen en verder in sociaal isolement verzeild raken.

Handen af van vrije ruimte – verbeteren

Gezien het grote aantal bij het park geparkeerde auto’s zou toestroom naar de sportfaciliteiten van buiten de wijk moeten worden ingeperkt. Wij hoeven niet de wijde omgeving te faciliteren ten koste van onze eigen wijk. Vanuit de wijk zelf komt een sportieveling normaal gesproken niet met de auto.

Handen af van vrije ruimte – Goed

Goed en behouden moet blijven de mogelijkheid voor de buurtbewoners om er te wandelen, zomaar te voetballen of spelen op het vrije veldje, op een bankje te zitten en met kinderen of kleinkinderen naar de speeltuin te gaan in het park. Goed en behouden moet blijven het groen en de ruimte, de bomen, voor het welzijn van de buurtbewoners, en voor de vogels en andere dieren die in het park wonen en wier aanwezigheid ook de mens goed doet. Voor een goed milieu (water, schone lucht en ademruimte) moet de natuurlijke ruimte behouden blijven. Ook de mogelijkheid voor buurtbewoners van alle leeftijden van de bestaande hockey- en tennisfaciliteiten gebruik te maken is prettig.

Natuur

Ruimtelijk, groen, uitzicht, kinderen spelen er, mensen ontmoeten elkaar tijdens wandeling of hond uit laten. Rust, vogels, alle seizoenen kleuren, hardlopers, kortom een park dat moet blijven.

Toekomst park

De presentatie van het “Nieuw” Roomburgerpark ziet er prachtig uit maar lijkt mij erg kostbaar. Ook zie ik niet goed in hoe meer sport + meer groen goed samengaan in het park. Ik ben van mening dat ‘groen’ een openbaar goed is dat er is voor IEDEREEN. Tennis en hockey daarentegen bedienen een select publiek. Sporten is belangrijk maar niet ten koste van het openbaar groen. Handen af dus van het park!

Sport en bewegen

Kunnen sporten “om de hoek” is erg prettig. Maar uitbreiding van de tennisclub lijkt mij niet zinnig gezien de afname van het aantal leden. Indien de tennisclub toch wordt aangepakt: dan heel graag banen die ook in de winter bespeelbaar zijn zodat niet uitgeweken hoeft te worden naar andere clubs en Roomburg 5 maanden van het jaar stil ligt. Wat betreft hockey: liever geen uitbreiding van het aantal velden maar de grootste overlast is volgens mij de parkeeroverlast: zonder fatsoenlijke parkeerplaats zal dit een probleem blijven voor de direct aanwonenden. Ik ben dus voor een parkeergarage. Ook de lampen die in de winter de velden verlichten zijn storend. Hockey midden in een woonwijk kan eigenlijk niet.