Winnaar van het beste idee voor een mooier park

En de winnaar is … Liesbeth Mens met De Heemtuin voor de Natuur. Liesbeth wint een goede fles wijn of een boekenbon ter waarde van 15 euro.

Op 16 oktober 2017 riepen wij omwonenden van het Roomburgerpark op om ideeën in te dienen voor een mooier Roomburgerpark. Er zijn 5 ideeën ingediend die je hier kunt nalezen.

Een deskundige jury heeft uit deze 5 ideeën er 2 voorgedragen als kandidaten voor beste idee. Beiden ideeën zijn uitgewerkt op deze website:

  1. De Natuurspeelplaats voor de Kinderen
  2. De Heemtuin voor de Natuur

Uit deze 2 ideeën konden leden van de Facebook-groep BOP Bewonersplatform Oost Professorenwijk het beste idee kiezen. Er werden 9 stemmen op de Heemtuin (Liesbeth Mens) en 5 op de Natuurspeelplaats(Rutger prins), waarmee Liesbeth Mens heeft gewonnen. Overigens vinden wij de Natuurspeelplaats nog steeds een heel goed idee.

We willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om een idee in te dienen.

 

De Heemtuin voor de Natuur

Heemtuin

Het derde en laatste idee dat wij presenteren is de heemtuin. De heemtuin is volgens Wikipedia “een kunstmatig, veelal omheind landschapselement, bedoeld om het inheemse, wilde flora en fauna te laten zien”. Je vindt er veel wilde planten en bloemen die uitgekozen zijn om een goede leefomgeving te bieden voor insecten en vogels. Geen luxe als je recent in de krant leest dat de insectenstand sterk teruggelopen is de afgelopen decennia. Een mooi voorbeeld in onze omgeving is de heemtuin in Leiderdorp. Het past mooi in de reeks initiatieven die in Leiden worden ontwikkeld om groen dichterbij te brengen. Het mooiste nieuws: de eerste vrijwilligers hebben zich al gemeld!

Het idee kan zowel op kleine schaal als op grote schaal worden uitgevoerd. Wij denken aan een eerste uitwerking op kleine schaal, in combinatie met het eerder ingediende idee voor de pluktuin annex speelweide. De heemtuin laat zich goed combineren met de kruidentuin uit dat plan.

Wij hebben dit idee te danken aan Liesbeth Mens, hiermee de 2e grote kanshebber op de fles wijn / boekenbon.

Wilde bloemen