Wat vindt de politiek?

In de aanloop van de verkiezingen van 2018 hebben buurtbewoners aan de politieke partijen gevraagd een standpunt in te nemen over de toekomst van het Roomburgerpark. Alle partijen gaven hierop antwoord. De antwoorden zijn oorspronkelijk gepubliceerd in de Stemwijzer Professorenwijk-Oost. We herhalen de antwoorden hier.

Vraagstelling

Over het Roomburgerpark, het deel met de bestemming groen, is veel te doen. Eens in de paar jaar verschijnen er nieuwe plannen voor het park (bebouwing in 2004, uitbreiding hockeyclub 2015 en 2017).

Wat moet er volgens u met het park gebeuren? (kies 1 alternatief)
A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming
B. Het park is niet heilig. Andere bestemmingen dan groen moeten bespreekbaar zijn (sport, woningen)
C. Weet niet / geen mening / anders

Bij de vraag is de toelichting gegeven dat begin 2018 dezelfde vraag is voorgelegd aan buurtbewoners in de verkiezingsenquête Professorenwijk-Oost. Hierop werd geantwoord:
A. 90 % vindt dat het park ten allen tijde groen moet blijven
B. 5 % vindt andere bestemmingen bespreekbaar
C. 5 % antwoordt met weet niet / geen mening / anders.

Reactie D66

Antwoord: C. Weet niet / geen mening / anders

Het park blijft er en het blijft groen. Een andere inrichting is wel bespreekbaar, als daardoor ruimte ontstaat waardoor hockeyclub Roomburg in het Roomburgerpark kan blijven. Dit past goed in het streven naar multifunctionele en open sportparken waar functies voor wijk, school en sport en bewegen samenkomen. D66 heeft dan ook opgeroepen om deze mogelijkheid te onderzoeken. De kaders voor dat onderzoek zijn onder andere goede participatie van alle belanghebbenden en behoud van groen.

Reactie Groen Links

Antwoord: B. Het park is niet heilig. Andere bestemmingen dan groen moeten bespreekbaar zijn (sport, woningen)

Er is nu een proces aan de gang waarbij juist wordt gekeken hoe allerlei functies beter kunnen worden ingepast. Hierbij zijn een autoluwe en groene inrichting, naast sport en sociale samenhang, belangrijke speerpunten. Dat gaat niet lukken wanneer er helemaal niets aan het park op de huidige plek mag veranderen. Creativiteit is nodig, juist om de wijk groen en leefbaar te houden. Het mogelijk verplaatsen van het verkeer en parkeerplaatsen naar de rand van de wijk (Kanaalweg) om juist meer groen te creëren spreekt ons bijvoorbeeld erg aan.

Reactie VVD

Antwoord: C. Weet niet / geen mening / anders

Op dit moment is de hockeyclub bezig met het formuleren van een plan voor uitbreiding. Daar is vanuit de wijk ook de nodige weerstand tegen. Dat laat zien hoe moeilijk het is om alle belangen te dienen in een dichtbebouwde stad als Leiden. We wachten de discussie met de wijk met interesse af en nemen daar nog geen voorschot op.

Reactie PvdA

Antwoord: A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Onze wijkparken zijn de groene longen van de stad. Dat wil de PvdA zo houden.

Reactie CDA

Antwoord: A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Voor wijken als de Professorenwijk zijn parken als het Roomburgerpark van groot belang. Ze voorzien in een plek om te wandelen, om de hond uit te laten, om hard te lopen of voor kinderen om in de spelen. Ze zijn als het ware de groene long in de wijk. Zeker ook omdat er naast het Roomburgerpark niet enorm veel parken van omvang in de wijk zijn. Het CDA wil dit park dan ook behouden.

Reactie Partij voor de Dieren

Antwoord: A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Geen aantasting van het groen! Dit hebben we ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen. We vinden het verschrikkelijk dat er steeds opnieuw, nieuwe ‘ontwikkelplannen’ opduiken voor het park.
Overigens, veel zal afhangen van de plannen rondom Zwembad De Vliet en de IJsbaan. Bij de huidige plannen (250 meter) kan de hockeyclub uitbreiden en verhuizen naar de Vliet. Maar bij een uitbreiding naar 333 meter moeten de hockeyvelden op de huidige plek blijven. Uitbreiding gaat dan ten koste van het groen. Mede daarom vinden wij een ijsbaan van 333 meter niet nodig.

Reactie SP

Antwoord: A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Het park moet volgens de SP absoluut een groene bestemming houden. Het is in Leiden al erg schaars gesteld met het groen, wij zouden graag het Roomburgpark wel groen willen houden. In deze zin dat als er plannen voor het park worden gemaakt, de bestemming groen voor de SP voorrang heeft.

Reactie Partij Sleutelstad

Antwoord: A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

We hebben aanvankelijk heel hard op de individuele problemen en vraagstellingen zitten studeren, maar kwamen toen, mede vanwege de door jullie erbij gebruikte enquête, tot de ontdekking dat de wijkbewoners al een mening hebben en dat wij die moeten respecteren. Dus dat wij daar als burgerzeggenschaps-beweging geheel achter willen en moeten staan.

Reactie ChristenUnie

Antwoord: A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Leiden is een versteende stad en we moeten het groen beschermen. Dat is niet uit een soort hobbyisme, dat is gewoon hard nodig. Groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit, een fijnere buurt, en bovendien een stad die klaar is voor een toekomst met klimaatverandering doordat water beter weg kan en er minder hittestress is.

 

 

3 gedachten over “Wat vindt de politiek?”

  1. Gelukkig zijn er veel partijen die de mening delen van de bewoners ,het PARK moet groen blijven!er wordt al teveel gebouwd !denk aan het klimaat en hoe het veranderd !!!zie hoe de ChristenUnie er over denkt!!Dus DENK GROEN!!!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *