SP: Een groene leefomgeving

Verkiezingsprogramma 2018

Niet alleen aan de randen van de stad moet de natuur worden beschermd en versterkt, maar zeker ook ín de stad. Dat is belangrijk voor de stadsnatuur en voor het welbevinden van de mensen die er wonen. Parken en stukjes groen zijn plekken om te spelen, te recreëren en elkaar te ontmoeten, ze verdienen daarom veel zorg en aandacht. Niet alleen moet het onderhoud beter en meer gericht zijn op biodiversiteit, er moet ook meer groen bij komen in Leiden.

Bron: Verkiezingsprogramma SP

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan de SP gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Het park moet volgens de SP absoluut een groene bestemming houden. Het is in Leiden al erg schaars gesteld met het groen, wij zouden graag het Roomburgpark wel groen willen houden. In deze zin dat als er plannen voor het park worden gemaakt, de bestemming groen voor de SP voorrang heeft.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

De SP heeft haar standpunt ten aanzien van het Roomburgerpark recent herbevestigd op haar website: De SP zegt nee tegen kunstgrasvelden Roomburgerpark.

Wij hopen dat de SP zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

Een gedachte over “SP: Een groene leefomgeving”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *