Partij voor de Dieren – Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

Partijprogramma 2018

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen; biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Leiden versteent. Meer groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt Leiden een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

…. Groenstroken, sloten, parken en open polders zijn belangrijk voor mens en dier en voor de leefbaarheid van Leiden. Als we groene gebieden beter beschermen en met elkaar verbinden, krijgen planten en dieren meer leefruimte.

Bron: Standpunten Partij voor de Dieren

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan de Partij voor de Dieren gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Geen aantasting van het groen!Dit hebben we ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen. We vinden het verschrikkelijk dat er steeds opnieuw, nieuwe ‘ontwikkelplannen’ opduiken voor het park. Overigens, veel zal afhangen van de plannen rondom Zwembad De Vliet en de IJsbaan. Bij de huidige plannen (250 meter) kan de hockeyclub uitbreiden en verhuizen naar de Vliet. Maar bij een uitbreiding naar 333 meter moeten de hockeyvelden op de huidige plek blijven. Uitbreiding gaat dan ten koste van het groen. Mede daarom vinden wij een ijsbaan van 333 meter niet nodig.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

Wij hopen dat de Partij voor de Dieren zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

2 gedachtes over “Partij voor de Dieren – Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *