Hockeyleaks (2): Alternatieven voor uitbreiding door LHC Roomburg stelselmatig afgewezen

Dit jaar ontving de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark informatie uit een WOB-verzoek van een inwoner van Leiden. De indiener van het verzoek wilde weten hoe de behoefte aan twee extra velden voor LHC Roomburg is onderbouwd en welke alternatieven de gemeente heeft beoordeeld in de afgelopen jaren. Vorige week publiceerde de Stichting informatie uit de WOB-stukken waaruit bleek dat er in de Leidse regio geen tekort is aan mogelijkheden voor Leidenaren om te hockeyen (zie deze link). Deze week publiceert de Stichting alle ideeën die sinds 2012 zijn bedacht om LHC Roomburg te laten uitbreiden en de reactie van de hockeyclub daarop. Alle alternatieven in dit stuk zijn voorgesteld door de gemeente, en soms door LHC Roomburg. De meeste van deze ideeën zijn nooit openbaar gemaakt en konden daarom geen rol spelen in het publieke debat en de politieke besluitvorming.  Wij hopen dat deze informatie meegenomen zal worden in de komende besluitvorming in de gemeenteraad.